Felietony

Pamiętajmy o Bohaterach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W życiu narodów istnieją wydarzenia, które wywierają kolosalne znaczenie na historii społeczeństw. Równo 100 lat temu, nasi przodkowie obronili suwerenność i niepodległość dopiero co odrodzonego państwa dzięki solidarności i wsparciu wszystkich, którzy mieli biało-czerwone serce. Na pamięci o tym wydarzeniu wyrosło pokolenie, któremu przyszło walczyć z agresorami Polski w czasie II wojny światowej. Ich heroiczną walkę uwieczniła walkę w samotności o swoją Warszawę latem 1944 roku. Dzięki temu poświęceniu i krwi tych walecznych dzieci Polski społeczeństwo przeszło trudne lata komunistycznej władzy a obecnie na pamięci o tych bohaterach wychowuje się młode pokolenie Polaków.

W tym trudnym okresie walki z wirusem musimy pamiętać o naszych bohaterach tamtych dni. Od dwóch lat w Warszawie istnieje Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich współfinansowany ze środków publicznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Obecnie, e względu na bezpieczeństwo Bohaterskich Powstańców zwykłą aktywność musiał przedstawić na warunki wymuszone przez wirus. W tym momencie Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich otacza pomocą 104 weteranów., 2 razy więcej niż przed wybuchem pandemii.

W każdym tygodniu przed pracownikami Domu Wsparcia stoją zadania przygotowania zakupów spożywczych, aptecznych i innych. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o finansowaniu zaopatrzenia Powstańców aby uniknąć obrotu gotówką i żeby podopieczni Domu Wsparcia nie musieli wychodzić do banku czy bankomatu. Aby pomoc ta mogła być kontynuowana potrzebna jest pomoc finansowa. W tej kwestii Dom korzysta zarównoz pomocy innych organizacji, jak i ze środków zbieranych przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski – organizację pozarządową, która Dom prowadzi.

O działalności Domu można przeczytać na stronie Stowarzyszenia lub profilu Facebook

http://www.monopolpraski.pl/www/dom-wsparcia-dla-powstancow-warszawskich/
https://www.facebook.com/nowolipie22/

Co roku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia tysiące Polaków manifestuje swoje przywiązanie do tej tradycji jaką swoim poświęceniem i krwią zostawili nam na wieki nasi Powstańcy. Dziś nie chodzi o minutową zadumę w godzinę rozpoczęcia walk, dziś nie chodzi o założenie koszulki upamiętniającej ten zryw. Dziś chodzi o rzeczywistą pomoc w tej trudnej sytuacji przed jaką znaleźli się nasi bohaterowie. Dziś to sprawdzian dla nas z naszej postawy wobec świadków naszej historii.

https://www.siepomaga.pl/koszyk-powstanca?fbclid=IwAR1FADlPnASNBH-Ce98SfiFjRgVRhsPTXHP4tFRNnCEmf7EW7BA96r8RjA8

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!