Wiadomości

Oszustwa w branży biopaliw. Kolejny zatrzymany

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży biopaliw. Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty popełniania przestępstw skarbowych i oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy.

17 sierpnia 2022 r. funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu zatrzymali we Wrocławiu Roberta Ł. oraz przeszukali miejsce jego zamieszkania. Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy. Wobec podejrzanego sąd – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa ujawniono przestępczy mechanizm polegający na pozorowanych czynnościach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część rolę buforów. Wszystko po to, by zapewnić możliwość wykazania „legalnego” nabycia olei roślinnych przez ostatecznych odbiorców.

Zatrzymany, nadzorując i nieformalnie kierując działalnością w ramach kolejnych spółek, brał udział we wprowadzaniu olei roślinnych na polski rynek z pominięciem należności publiczno-prawnych (VAT). Spółki stanowiły łańcuch dostawców oleju od innych podmiotów do odbiorcy końcowego.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 66 osobom.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!