Wiadomości

Oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie w sprawie Romana G.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Dzisiejsza decyzja Sądu Okręgowego w Lublinie o braku aresztu wobec Romana G. uniemożliwi prokuraturze ściganie podejrzanego listem gończym i szybkie wykonanie z nim czynności procesowych, tak jak z pozostałymi 12 podejrzanymi w tej sprawie. Została wydana przez sędzię, co do której prokuratura zgłaszała uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w tej sprawie.

Lubelski oddział stowarzyszenia sędziów Iustitia, którego wiceprezesem i skarbnikiem jest sędzia Dobrzańska, był współorganizatorem antyrządowej manifestacji z udziałem Romana G. Zdjęcie podsądnego przemawiającego podczas tej manifestacji stowarzyszenie zamieściło w grudniu 2019 roku na swoim profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/Iustitia-Oddzia%C5%82-w-Lublinie-184156264940814/photos/pcb.2723800087643073/2723799577643124

W ocenie prokuratury jednoznacznie wskazuje to na promowanie Romana G. przez oddział sędziowskiego stowarzyszenia, którego członkini ma teraz rozstrzygać w sprawie zgody na jego tymczasowe aresztowanie.

Również dzień po zatrzymaniu Romana G., w październiku 2020 roku, Iustitia nie posiadając żadnej wiedzy procesowej o sprawie, wydała oświadczenie sugerujące, że prokuratura naruszyła tajemnicę adwokacką, prowadząc czynności wobec podejrzanego. Brak znajomości akt tej sprawy przez sędziów Iustitii wykluczał merytoryczny charakter oświadczenia.

Treść oświadczenia i aktywność Romana G. podczas manifestacji organizowanych przez Iustitię może być oceniana jako wzajemne wspieranie się w działalności publicznej stowarzyszenia, do którego należy sędzia Dobrzańska, oraz podsądnego, w którego sprawie ma orzekać.

We wniosku do sądu prokuratura wskazała również inne przejawy aktywności sędzi, podczas których demonstrowała swoje politycznego poglądy, od czego powinna się powstrzymać ze względu na sprawowany sędziowski urząd.

W ocenie prokuratury wykluczało to zagwarantowanie zasady bezstronności sędziowskiej. Stąd wniosek prokuratury o wyłączenie sędzi od orzekania w sprawie przeciwko Romanowi G., który nie został jednak uwzględniony.

Prokuratura Regionalna w Lublinie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!