Wiadomości

ONZ potępia Rosję i wzywa do wycofania jej wojsk z Ukrainy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zgromadzenie Ogólne ONZ w przyjętej rezolucji potępiło Rosję za inwazję na Ukrainę i wezwało ją do natychmiastowego wycofania jej wojsk. Za przyjęciem dokumentu głosowało 141 państw, przeciwko 5. Od głosu wstrzymało się 35 krajów.

W przyjętym dokumencie stwierdzono, że Rosja naruszyła zasady Karty Narodów Zjednoczonych i zażądano, by “Federacja Rosyjska natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły wojskowe z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową”.

Wyrażono nadto „poważne zaniepokojenie doniesieniami o atakach na obiekty cywilne, takie jak domy mieszkalne, szkoły i szpitale, oraz o ofiarach wśród ludności cywilnej, w tym kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci”. Potępiono też zaangażowanie Białorusi w wojnę.

Przeciwko rezolucji głosowało tylko pięć państw: Rosja, Białoruś, Syria, Korea Północna i Erytrea. Wśród krajów, które wstrzymały się od głosu, były między innymi Chiny, Indie, Pakistan i Kazachstan

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!