Świat Wiadomości Żydzi

ONZ po raz kolejny potępił zbrodnie żydowskich nazistów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Specjalny koordynator ONZ ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie potępił zabijanie ludności cywilnej, podkreślając, że nie ma uzasadnienia dla poddawania Palestyńczyków karom zbiorowym.

ONZ po raz kolejny potępił zbrodnie żydowskich nazistów. – Jestem przerażony ogromną skalą śmierci, zniszczeń i ludzkich cierpień spowodowanych przez izraelską kampanię wojskową w Gazie, w wyniku której liczba zabitych cywilów osiągnęła niespotykaną dotąd skalę – powiedział Tor Wennesland na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, które było poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Podkreślając, że zbiorowe karanie narodu palestyńskiego jest nieuzasadnione, Wennesland wyraził zaniepokojenie naruszeniami przez Żydów międzynarodowego prawa humanitarnego.

– Międzynarodowe prawo humanitarne nie może być stosowane wybiórczo. Ma ono zawsze zastosowanie do wszystkich stron konfliktu i obowiązek jego przestrzegania nie zależy od wzajemności – powiedział, wyrażając żal z powodu personelu ONZ zabitego w wyniku pacyfikacji przez Żydów palestyńskiego getta w Gazie. – Należy zawsze szanować nienaruszalność pomieszczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych – zaznaczył.

Wyrażając skrajne zaniepokojenie możliwym koszmarem ponownego przesiedlenia ponad 1 miliona ludzi, jeśli Izrael będzie kontynuował planowaną operację naziemną w Rafah, Wennesland wezwał żydowski reżim do “wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, w tym umożliwienia i ułatwienia szybkiej i niezakłóconej pomocy humanitarnej w całej Gazie.”

Wennesland zacytował Rezolucję Rady Bezpieczeństwa nr 2334 i stwierdził, że pomimo niej, żydo-nazistowskie działania osadnicze były kontynuowane i intensyfikowane.

Przypomnijmy: rezolucja ONZ nr 2334, wydana w grudniu 2016 roku stwierdza, że ​​zakładanie przez żydowski reżim osiedli na okupowanych od 1967 roku terytoriach palestyńskich, w tym we Wschodniej Jerozolimie, jest bezprawne.

– Obecnie Żydzi kontynuują przemoc związaną z osadnikami, mamy kilka ataków odnotowanych w Dolinie Jordanu, gdzie społeczności pasterskie są zagrożone wysiedleniem – powiedział.

Wennesland podkreślił swoje głębokie zaniepokojenie ciągłą ekspansją izraelskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie. Według niego ciągłe rozprzestrzenianie się osiedli intensyfikuje okupację i utrudnia narodowi palestyńskiemu korzystanie z prawa do samostanowienia.

Według ONZ wojna izraelska, trwająca obecnie 172. dzień, zmusiła 85% ludności Gazy do wewnętrznych przesiedleń z powodu dotkliwych niedoborów żywności, czystej wody i leków, a 60% infrastruktury enklawy zostało uszkodzonych lub zniszczonych.

Izrael jest oskarżony o ludobójstwo przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, który w styczniu wydał tymczasowe orzeczenie nakazujące Tel Awiwowi zaprzestanie aktów ludobójstwa i podjęcie środków gwarantujących pomoc humanitarną ludności cywilnej w Gazie. Żydowscy naziści odrzucili orzeczenie MTS i nazwali instytucję sojusznikiem Hamasu.

Zdjęcie poglądowe przedstawia Tora Wenneslanda z ONZ.

Polecamy również: TYLKO U NAS: Nawet ofiary zamachu w Szczecinie nie znają imienia sprawcy!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!