Wiadomości

Oficer Wojska Polskiego zatrzymany przez CBA i Żandarmerię Wojskową

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze wrocławskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współdziałaniu z Wydziałem Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu zatrzymali 7 osób, w tym byłego i obecnego żołnierza, w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi organizowania przetargów w wojsku.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu prowadzi pod nadzorem Wydział VIII do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez żołnierzy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz współdziałające z nimi osoby cywilne w latach 2018-2019. Chodzi o szereg przestępstw związanych z planowaniem i realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Śledztwo obejmuje także niedopełnienie obowiązków służbowych, wejście w porozumienie z innymi osobami w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, bezprawne ujawnianie informacji o planowanych i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień, składanie fałszywych oświadczeń i przyjmowania korzyści majątkowych za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa. W trakcie postępowania badane są zamówienia publiczne między innymi na zakup środków spożywczych, sprzętu i usług na potrzeby armii, których wartość przekracza 10 mln zł.

Funkcjonariusze CBA i Żandarmerii Wojskowej zatrzymali na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego 7 osób, w tym czynnego i byłego żołnierz Wojska Polskiego oraz pięciu przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej.

Jednocześnie przeszukano 8 lokalizacji, w tym miejsca pracy oraz zamieszkania zatrzymanych.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!