Wiadomości

Odzyskano dokumenty bezpieki z lat 1975-1990, trzymał je u siebie były wysoko postawiony milicjant

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wspólne działania prokuratorów Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach oraz funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach doprowadziły do odzyskania kolejnych dokumentów, wytworzonych w latach 1975-1990 przez organy bezpieczeństwa państwa, które znajdowały się w posiadaniu byłego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, zajmującego kierownicze stanowisko służbowe w Urzędzie Spraw Wewnętrznych jednego z miast województwa katowickiego.

Czynności zrealizowano 12 maja 2021 r. Dokumenty zostały odnalezione na prywatnej posesji należącej do byłego funkcjonariusza w następstwie przeszukania zajmowanych przezeń pomieszczeń mieszkalnych, przeprowadzonego przez funkcjonariuszy katowickiej Delegatury ABW na zarządzenie prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.

Działania zmierzające do ustalenia miejsc ukrycia owych dokumentów i ich odzyskania podjęto w śledztwie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, prowadzonym przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Departamentu I MSW PRL, zajmującemu po 1990 roku wysokie stanowisko służbowe w Urzędzie Ochrony Państwa, u którego we wrześniu 2020 r. zabezpieczono ponad 100 dokumentów, wytworzonych w latach 1970-1990 przez jednostki organizacyjne Służby Bezpieczeństwa.

Czyn stanowiący podstawę prowadzenia śledztwa i przeprowadzenia czynności zatrzymania rzeczy, połączonych z przeszukaniami, określony w art. 54 ust. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!