Wiadomości

Od dziś galerie handlowe ponownie otwarte

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od dziś centra handlowe mogą być otwarte, pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Nadal w galeriach będą nieczynne kina, strefy aktywności fizycznej, np. siłownie, place zabaw, parki trampolin, a także strefy gier i wyspy handlowe.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne m.in. dla handlu w galeriach. Ich celem – jak podkreśla resort – jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Zgodnie z wytycznymi, na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem: stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin), stref gier, kin oraz wysp handlowych. Nie wolno również korzystać z szatni, przechowalni ubrań i przedmiotów. Z codziennego użytku pozostają wyłączone też wszelkiego rodzaju fontanny.

Na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych muszą być wydzielone strefy gastronomiczne z widoczną, barierą oddzielającą. „W każdej strefie na jedną osobę powinno przypadać min. 15 m kw. Osoby stojące w kolejce powinny stać w dwumetrowych odstępach. W utrzymaniu odpowiedniego dystansu powinny im pomóc umieszczone w widocznych miejscach wskazówki (naklejki na podłodze lub stojące znaki)” – uściślono.

W strefie gastronomicznej można kupować żywność wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, czyli na terenie galerii ani na ulicy. W sklepach powinien być zachowany dwumetrowy dystans między pracownikami a klientami.

Zgodnie z rekomendacjami, klienci powinni muszą mieć możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie obiektu handlowego lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu, ewentualnie w automacie do zakupu maseczek.

Właściciele sklepów w centrach handlowych są zobligowani do zainstalowania możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach – również do placówek wewnątrz – a także w toaletach i przy kasach.

„Klienci mają obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych, zapewnionych przez operatora danego sklepu” – dodano.

Wytyczne regulują także zasady parkowania. Zgodnie z nimi klienci są zobligowani do parkowania na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości, do zachowania dystansu przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.

Rekomendowana jest także organizacja pracy pracowników z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

„Należy ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne. Spotkania powinny być prowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości między osobami (minimum 2 m). W miarę możliwości lepiej wybierać kontakt telefoniczny i/lub mailowy” – czytamy.

Od poniedziałku do pracy wrócili fizjoterapeuci, ale zaleca się im pracę indywidualną z pacjentem. – Przestrzegać należy określonych rygorów sanitarnych, dezynfekować pomieszczenia i sprzęt po każdym pacjencie, stosować środki ochrony osobistej, wizyty umawiać w odstępach czasu – wyjaśnił dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Nadal niedostępnych będzie większość zabiegów fizykoterapeutycznych – ultradźwięki, prądo- i światłolecznictwo, pole magnetyczne, hydroterapia. Te zabiegi wymagają skomplikowanej sterylizacji urządzeń, która byłaby trudna do wykonania po każdym pacjencie lub wykonuje się ją dla kilku pacjentów równocześnie. Na razie odpada także krioterapia ogólnoustrojowa.

Działalność mogą wznowić także muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie. Nie oznacza to nakazu ich otwarcia, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.

W poniedziałek otwarty zostanie Zamek Królewski w Warszawie. Stołeczne Muzeum Narodowe w Warszawie i Centrum Nauki Kopernik szykują się do otwarcia, ale nie podają jeszcze daty. Muzeum Narodowe w Krakowie będzie sukcesywnie otwierać swoje oddziały. Jako pierwsze, najpóźniej do połowy maja, udostępnione zostaną zwiedzającym Sukiennice. Muzea Narodowe we Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku są zamknięte.

Choć od poniedziałku swoje podwoje dla czytelników mogą otworzyć biblioteki, nie wszystkie to zrowią. Biblioteka Narodowa rekomenduje uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni i ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni i sugeruje umawianie telefoniczne lub mailowe wizyt na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek.

Działalność wznawia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, która uruchomi przyjmowanie zwrotów wypożyczonych materiałów do biblioboksu. A Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przygotowuje się dopiero do ponownego przyjęcia czytelników.

Księgarnie mogą pracować zgodnie z wytycznymi dla sklepów, co oznacza, że do sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2, mogą wejść jednocześnie cztery osoby na jedno stanowisko kasowe, a do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2 – jedna osoba na 15 m kw tej powierzchni.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!