Wiadomości

Obywatele USA nie wjadą do strefy Schengen bez zezwolenia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Unia Europejska tworzy system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), który umożliwi kontrolę przyjazdów obywateli państw trzecich zwolnionym z obowiązku wizowego do strefy Schengen – i w razie potrzeby wydanie odmowy takiego wjazdu. Chodzi między innymi o obywateli USA.

Rozporządzenie ustanawiające system ETIAS (europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż) przyjęła Rada Unii Europejskiej. Rada wyjaśnia, że system ma pomóc poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne, zapobiegać nielegalnej imigracji a także chronić zdrowie publiczne.

Z drugiej strony dzięki możliwości identyfikacji osób które mogą stanowić zagrożenie w jednym z tych obszarów przed ich przybyciem na granice zewnętrzne system ma przyczynić się do zmniejszenia opóźnień na granicach.

Choć w materiałach informacyjnych dla Amerykanów a także amerykańskich mediach mowa jest o „wizie do Europy”, to Rada wskazuje, że chodzi o rozwiązanie dedykowane obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego w strefie Schengen. Takich państw jest kilkadziesiąt, oprócz USA są to m.in. Izrael, Japonia, Korea Południowa czy Argentyna.

Obecnie od obywatele tych krajów przybywających do państw strefy Schengen nie jest wymagane żadne zezwolenie. Zmieni się to od 2021 r. Wówczas będą oni musieli wypełnić w internecie wniosek o zezwolenie na podróż i wnieść opłatę w wysokości 7 euro.

Informacje podane we zostaną automatycznie porównywane z bazami danych UE i odpowiednimi bazami danych Interpolu, tak by stwierdzić, czy istnieją podstawy do odmowy wydania zezwolenia na podróż.

W przypadku braku oznaczenia w systemie (trafienia) lub braku elementów wymagających dalszej analizy zezwolenie będzie wydawane szybko i automatycznie. Rada UE zakłada, że będzie to dotyczyć większości wniosków.

Jeśli wystąpi trafienie lub pojawi się element wymagający analizy, wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez właściwe organy. Jednostka centralna ETIAS sprawdzi wtedy najpierw, czy dane zarejestrowane w dokumentacji wniosku odpowiadają danym uzasadniającym trafienie.

Rozporządzenie ustanawiające system ETIAS (europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż) przyjęła Rada Unii Europejskiej. Rada wyjaśnia, że system ma pomóc poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne, zapobiegać nielegalnej imigracji a także chronić zdrowie publiczne.

Z drugiej strony dzięki możliwości identyfikacji osób które mogą stanowić zagrożenie w jednym z tych obszarów przed ich przybyciem na granice zewnętrzne system ma przyczynić się do zmniejszenia opóźnień na granicach.

Choć w materiałach informacyjnych dla Amerykanów a także amerykańskich mediach mowa jest o „wizie do Europy”, to Rada wskazuje, że chodzi o rozwiązanie dedykowane obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego w strefie Schengen. Takich państw jest kilkadziesiąt, oprócz USA są to m.in. Izrael, Japonia, Korea Południowa czy Argentyna.

Obecnie od obywatele tych krajów przybywających do państw strefy Schengen nie jest wymagane żadne zezwolenie. Zmieni się to od 2021 r. Wówczas będą oni musieli wypełnić w internecie wniosek o zezwolenie na podróż i wnieść opłatę w wysokości 7 euro.

Informacje podane we zostaną automatycznie porównywane z bazami danych UE i odpowiednimi bazami danych Interpolu, tak by stwierdzić, czy istnieją podstawy do odmowy wydania zezwolenia na podróż.

W przypadku braku oznaczenia w systemie (trafienia) lub braku elementów wymagających dalszej analizy zezwolenie będzie wydawane szybko i automatycznie. Rada UE zakłada, że będzie to dotyczyć większości wniosków.

Jeśli wystąpi trafienie lub pojawi się element wymagający analizy, wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez właściwe organy. Jednostka centralna ETIAS sprawdzi wtedy najpierw, czy dane zarejestrowane w dokumentacji wniosku odpowiadają danym uzasadniającym trafienie.   W takim przypadku lub w przypadku dalszych wątpliwości, wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie przez jednostkę krajową ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia lub odmowy uwzględnienia wniosku, który doprowadził do uzyskania trafienia, będzie podejmowana nie później niż 96 godzin po jego złożeniu lub, jeżeli wystąpiono z prośbą o dodatkowe informacje, w ciągu 96 godzin od otrzymania takiej informacji.

Rozporządzenie nakłada również na przewoźników lotniczych i morskich obowiązek sprawdzenia, czy ich pasażerowie będący obywatelami państw trzecich posiadają ważne zezwolenie zanim ci podróżni wejdą na pokład. Po upływie trzech lat od rozpoczęcia funkcjonowania systemu ETIAS obowiązkiem tym zostaną również objęci przewoźnicy międzynarodowi przewożący grupy drogą lądową autokarami.

Rada wskazuje, że zezwolenie na podróż nie będzie automatycznie dawało prawa do wjazdu ani do pobytu; ostateczną decyzję będzie podejmować straż graniczna. Zezwolenie będzie ważne przez trzy lata lub do końca okresu ważności dokumentu podróży zarejestrowanego podczas składania wniosku, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!