Felietony

NSZ na uroczystościach wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Szefowa Muzeum KL Ravensbrueck Insa Eschebach skrytykowała w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitungˮ obecność Polaków z opaskami NSZ w czasie uroczystości rocznicowych wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego.

Narodowe Siły Zbrojne były najbardziej antyniemiecką formacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Dokumenty sił bezpieczeństwa III Rzeszy określały NSZ jako: „najbardziej prężnie zorganizowany i dowodzony nielegalny związek polski” – gen. Reinhard Gehlen, Szef Wydziału „Obce Armie Wschód” w niemieckim Dowództwie Wojsk Lądowych.

Raport gestapo z początku 1945 roku opisywał NSZ:

„Wielkim celem politycznym Obozu Narodowego, a w tym i NSZ, jest walka o niepodległość Polski, przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło:
1. zdobycie Prus Wschodnich dla Polski
2. zdobycie ziem aż po Odrę i Nysę
3. obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich starań o oderwanie polskich ziem wschodnich.
NSZ rozwinęły swą wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego, szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok AK. Szeregi NSZ składają się z wyszkolonych w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy żołnierzy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii września 1939 r. lub w podziemnej walce z Niemcami.”

Niemcy w czasie ostatniej wojny mieli świadomość, że tylko NSZ, jako jedyne w całym Polskim Państwie Podziemnym, dążą swymi wysiłkami do zmiany granic na korzyść Polski i odebrania Niemcom terytoriów na wschód od rzeki Odry i Nysy Łużyckiej. NSZ zostały utworzone przez polski obóz narodowy, czyli największy i najbardziej antyniemiecki obóz polityczny na ziemiach polskich. Obóz polityczny, którego działania walnie przyczyniły się po I wojnie światowej do odebrania Niemcom Wielkopolski, Śląska i Pomorza i którego program zawierał postulaty do powrotu Polski na ziemie piastowskie nad Odrą i Nysą Łużycką.

Z perspektywy celów wojny, jakie NSZ sobie wyznaczyło i perspektywy dokumentów sił bezpieczeństwa, w których sami Niemcy oceniali zagrożenie ze strony NSZ, pomówienia NSZ o współpracę z Niemcami wyglądają komicznie.

Fakt tymczasowego taktycznego zawieszenia broni pomiędzy Brygadą Świętokrzyską NSZ a frontowymi oddziałami niemieckimi, które trwało do nawiązania kontaktów przez Polaków z 3. Armią Amerykańską gen. George Pattona, nie zmienia opinii o NSZ, jako najbardziej antyniemieckiej polskiej formacji niepodległościowej. Tuż po nawiązaniu kontaktu z Amerykanami Brygada Świętokrzyska wznowiła walkę z Niemcami i wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet KL Holleischen w czeskim Holiszowie. Jest to jedyny przypadek w historii II wojny światowej, kiedy polski oddział wojskowy i oddział partyzancki wyzwala niemiecki obóz koncentracyjny.

W dniu 5 maja 1945 r. żołnierze Brygady Świętokrzyskiej NSZ wyzwolili niemiecki obóz koncentracyjny Holleischen (filia KL Flossenbürg) w Holiszowie k. Pilzna. Oswobodzili około 1000 kobiet: 400 Francuzek, 280 Żydówek, 167 Polek, Czeszki, Holenderki, Belgijki, Rumunki, Jugosłowianki, Włoszki, Ukrainki, Rosjanki i inne narodowości.

Niemiecka obsługa obozu z SS planowała likwidację więźniarek pochodzenia żydowskiego przed nadejściem wojsk amerykańskich. Niemcy oddzielili je od pozostałych więźniarek innych narodowości, zamknęli w oddzielnym baraku, a drzwi i okna zabili deskami. Obsługa obozu podłożyła pod barak substancje łatwopalne i czekała na rozkaz podłożenia ognia, żeby spalić Żydówki żywcem. Dobrze przeprowadzony atak Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych ocalił życie wszystkich więźniarek, żadna nie zginęła. Straty własne Brygady NSZ wynosiły 2 rannych. Żołnierze NSZ udzielili pierwszej pomocy i z baraku wyprowadzili i wynosili na rękach Żydówki, które były w nim zamknięte przez 2 doby bez dostępu do wody i czekały na spalenie żywcem przez Niemców.

Oprócz wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie, Brygada Świętokrzyska oswobodziła kilka tysięcy cudzoziemskich robotników przymusowych, których Niemcy zmuszali do niewolniczej pracy w swoich zakładach przemysłowych w okolicy Holiszowa.

Polscy żołnierze z NSZ rozbijali niemieckie jednostki wojskowe na terenie Czech. Wzięli do niewoli sztab jednego z korpusów niemieckich, a następnie przekazali jeńców Amerykanom. Żołnierze NSZ likwidowali organizowane przez Niemców zasadzki na żołnierzy amerykańskich. Amerykanie w dowód wdzięczności zezwolili żołnierzom Brygady Świętokrzyskiej na noszenie na swoich mundurach naszywki 2. Dywizji Piechoty Armii Amerykańskiej „Indian Head” i po wojnie nie zgodzili się z żądaniem Stalina, na wydanie mu żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

To bardzo niepokojące, że aktualnie Niemcy, na łamach wielkonakładowego czasopisma „FAZ” krytykują udział osób z opaskami NSZ, które uczestniczyły w uroczystościach ku czci ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych. Czyli nie życzą sobie, żeby sympatycy najbardziej antyniemieckiej formacji zbrojnej, która wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny i uratowała życie Żydówek przed straszliwą śmiercią z ręki Niemców, brali udział w uroczystościach wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych.

Taką postawę Niemców odbieramy z niepokojem, jako albo kompletną ignorancję, albo odradzanie się sympatii nazistowskich w Niemczech. Trudno inaczej odbierać negatywny stosunek do symboliki NSZ i sympatyków najbardziej antyniemieckiej formacji w Polskim Państwie Podziemnym, której żołnierze wyzwolili niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie i uratowali życie 280 Żydówek, które Niemcy chcieli spalić żywcem. Sympatycy Narodowych Sił Zbrojnych swą obecnością podczas uroczystości rocznicowych wyzwalania niemieckich obozów koncentracyjnych upamiętniają ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych, wyzwolenie tych obozów i tym samym kultywują tradycje Narodowych Sił Zbrojnych.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych sam jest od czterech lat inicjatorem i organizatorem rocznicowych uroczystości wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w czeskim Holiszowie. W tych uroczystościach, oprócz członków i sympatyków NSZ, biorą udział przedstawiciele władz centralnych państwa polskiego i kompania honorowa Wojska Polskiego.

Organizując międzynarodowe uroczystości wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez Brygadę Świętokrzyską NSZ Związek Żołnierzy NSZ kultywuje prawdę historyczną, tradycje NSZ i pokazuje faktyczny stosunek Narodowych Sił Zbrojnych i całego Polskiego Państwa Podziemnego do niemieckiej polityki holokaustu i niemieckich obozów koncentracyjnych. Nasza postawa opiera się na prawdzie i faktach historycznych, z czym widocznie Niemcy nadal mają problem.

Karol Wołek
Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Czytaj też

Skandaliczne wypowiedzi dyrektor KL Ravensbrück

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!