Wiadomości

Nowy regulamin PayPal pozwala firmie ściągnąć 2500 USD z kont użytkowników, jeśli promują „nieprawdziwe informacje”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nowa aktualizacja regulaminu firmy PayPal umożliwi firmie nakładanie sankcji na użytkowników, którzy rozpowszechniają rzekomo „dezinformacje” lub stwarzają zagrożenie dla „dobrostanu” użytkowników, grzywnami w wysokości do 2500 USD za wykroczenie.

Firma świadcząca usługi finansowe, która wielokrotnie deplatformowała organizacje i indywidualnych komentatorów ze względu na ich poglądy polityczne, 3 listopada rozszerzy swoją „istniejącą listę działań zabronionych” o „treści lub materiały”, które „promują nieprawdziwe informacje” lub „stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dobrego samopoczucia użytkownika”. Użytkownicy nie mogą również „promować nienawiści, przemocy, rasowej lub innych dyskryminujących form nietolerancji”.

Aktualna polityka dopuszczalnego użytkowania firmy nie wspomina o takich działaniach. Daily Wire skontaktował się z PayPal w celu uzyskania definicji dodanych terminów, jednak nie otrzymał odpowiedzi na czas przed publikacją.

Polityka dotyczy działań podejmowanych za pomocą platformy PayPal. Decyzje będą podejmowane według „wyłącznego uznania” firmy PayPal i mogą narazić użytkownika na „stratę” — w tym konfiskatę 2500 USD „pobrane bezpośrednio z konta PayPal” za każde wykroczenie. Umowa użytkownika firmy zawiera postanowienie, w którym właściciele konta potwierdzają, że wartość ta stanowi „aktualnie rozsądne minimalne oszacowanie rzeczywistych szkód firmy PayPal” ze względu na administracyjne koszty śledzenia naruszeń i szkody dla reputacji firmy.

Przypominamy, że Fundacja Magna Polonia od lat jest zablokowana przez PayPal, za rzekome złamanie regulaminu, chociaż nigdy nie wykazano nam w którym punkcie.

Żadna instytucja w Polsce – w tym Urząd ochrony klientów i konsumentów – nie udzieliła nam pomocy, zasłaniając się tym, że PayPal jest poza ich jurysdykcją! Zachęcamy do odsłuchania naszej rozmowy z infolinią PP:

Więcej:
https://www.dailywire.com/news/new-paypal-policy-lets-company-pull-2500-from-users-accounts-if-they-promote-misinformation

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!