Wiadomości

Nowoczesna zbiera podpisy pod petycją ws. wejścia Polski do strefy euro

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nowoczesna nie może doczekać się pozbawienia naszego kraju resztek suwerenności, wobec czego rozpoczyna zbiórkę podpisów pod petycją o rozpoczęcie integracji ze strefą euro i zainicjowanie ogólnopolskiej akcji edukacyjnej na ten temat. Za kilka tygodni petycja ma trafić do premiera Mateusza Morawieckiego.

Poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz poinformował w czwartek na konferencji prasowej, że Nowoczesna przygotowała petycję do premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze podjęcie strategicznych decyzji rozpoczęcia integracji Polski ze strefą euro oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji edukacyjnej wskazującej na korzyści płynące z przyjęcia wspólnej waluty dla społeczeństwa i przedsiębiorców.

Partia zamierza przez najbliższe tygodnie zbierać pod petycją podpisy polityków innych opcji, ekspertów, liderów opinii, a także zwykłych obywateli. Później dokument trafi do szefa rządu.

W dokumencie zwrócono się do premiera o wyznaczenie oficjalnego terminu przystąpienia Polski do strefy euro, złożenie wniosku – po konsultacji z NBP – o przystąpienie Polski do mechanizmu kursów walutowych ERM II, który jest przedsionkiem akcesji do strefy euro oraz dostosowanie polskiego prawa do obecności w strefie euro.

Meysztowicz wskazywał, że przyjęcie wspólnej waluty będzie wypełnieniem traktatowych zobowiązań, które Polska dobrowolnie podjęła, gdy stawała się członkiem Unii Europejskiej.

Polityk zwracał uwagę, że wśród propozycji Komisji Europejskiej ws. długoterminowego budżetu Unii na lata 2021-27 znalazły się Europejski Program Wsparcia Reform i Europejska Funkcja Stabilizacji Inwestycyjnej (łącznie ok. 32 mld euro) przeznaczone wyłącznie dla państw korzystających z europejskiej waluty lub przygotowujących się do jej przyjęcia. Jego zdaniem, państwa członkowskie, które nie przyjmą wspólnej waluty, znajdą się na peryferiach decyzyjnych Europy, ich bezpieczeństwo będzie zagrożone, a pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego – niemożliwe.

Zdaniem polityków Nowoczesnej, Polska powinna jak najszybciej dołączyć do strefy euro z trzech głównych powodów. W ich ocenie to europejska waluta zapewni Polsce członkostwo w „Europie pierwszej prędkości”, a decyzja o szybkim wejściu Polski do strefy euro będzie jednoznaczna ze wzmocnieniem pozycji negocjacyjnej Polski i zwiększy wpływ naszego kraju na kierunki i kształt polityk UE oraz strukturę unijnego budżetu.

Ponadto, posłowie Nowoczesnej określają strefę euro jako „gospodarcze NATO” – według nich, silniejsze powiązanie gospodarcze i polityczne Polski z Unią zwiększą nasze bezpieczeństwo.

„Pozostanie poza strefą euro, w obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej Polski, oznacza powolny dryf w stronę Moskwy i zaprzepaszczenie sukcesów, jakie zostały wypracowane przez wszystkie dotychczasowe rządy od 1989 roku” — bredzą autorzy petycji.

Euro to także, w ocenie Nowoczesnej, korzyści dla polskich przedsiębiorców.

„Integracja walutowa to wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, mniejsze koszty ekspansji firm na zagraniczne rynki, lepszy dostęp do rynków kapitałowych i łatwiejsze pozyskiwanie środków na rozwój. Obecność w strefie euro zwiększy siłę negocjacyjną Polski w staraniach o jak najwyższe fundusze strukturalne dla Polski” — zdają się zaklinać rzeczywistość polityce Nowwoczesnej.

/wk, wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!