Felietony

Nowi dowódcy brygad Wojsk Obrony Terytorialnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas dzisiejszych obchodów święta WOT wręczył nominacje na stanowiska dowódców brygad obrony terytorialnej. Decyzje te formalnie uruchamiają ostatni – czwarty etap formowania WOT, czyli budowę struktur formacji na ścianie zachodniej.

Na dowódcę 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT został wyznaczony dotychczasowy dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT płk Grzegorz Kaliciak, na którego dotychczasowe stanowisko nominację odebrał płk Przemysław Owczarek. Na dowódcę 16 Dolnośląskiej Brygady OT został wyznaczony dotychczasowy dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady OT płk Artur Barański, na którego dotychczasowe stanowisko nominację odebrał płk Grzegorz Motak.


Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Artur BARAŃSKI

Urodzony 23 marca 1974 r. w Starachowicach. Oficer Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu (1998). Studiował na Wydziale Studiów Edukacyjnych – Pedagogika w Zakresie Resocjalizacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005).

Służbę wojskową rozpoczął w 1998 r. w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej jako dowódca plutonu. Następnie w latach 1999 – 2005 zajmował stanowisko dowódcy kompanii czołgów. W roku 2003 został awansowany na stopieńkapitana.

W roku 2005 objął stanowisko w Dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Jako Starszy Oficer w Zespole Oficerów Łącznikowych pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku.

W roku 2008 ukończył podyplomowe studia w Akademii Oborny Narodowej.

W 2009 roku został mianowany na stopień majora i objął stanowisko specjalisty w Wydziale Logistyki. W 2011 roku pełnił służbę w PKW Afganistan jako Szef Zespołu Łącznikowego. W latach 2012 – 2016 pełnił służbę w 17 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku Szefa Sekcji Operacyjnej a następnie w roku 2014 otrzymał awans na stopień podpułkownika i objął stanowisko dowódcy batalionu. W 2016 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej a następnie jako pułkownik w 2018 roku objął stanowisko Dowódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od początku powstania Wojsk Obrony Terytorialnej związany jest z budowaniem i kompletowaniem struktur formacji.


Dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Grzegorz KALICIAK

Urodzony 23 marca 1973 r. w Prudniku. Oficer Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, studiował politologię, reagowanie kryzysowe.

Jego służba wojskowa rozpoczęła się w 4. Batalionie Rozpoznawczym w Wędrzynie jako dowódca plutonu. Po awansie na stopień kapitana w 1999 r. służył w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu jako dowódca kompanii. Następnie sprawował stanowisko szefa sztabu batalionu i zastępcy dowódcy batalionu. W 2016 r. objął stanowisko szefa sztabu 17 wbz. Od stycznia 2018 r. sprawuje funkcję dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego.

Uczestnik wojny w Iraku i Afganistanie. Dowódca akcji obrony City Hall w Karbali, weteran poszkodowany- ranny podczas wybuchu IED w Afganistanie.

Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Krzyża Wojskowego za osobiste męstwo w akcji bojowej. Autor książek Karbala. Raport z obrony City Hall, Afganistan. Odpowiedzieć ogniem oraz Bałkany. Raport z polskich misji.

Otrzymał nagrodę BUZDYGAN jako Żołnierz roku 2009 r.

Z okazji Dnia Weterana Misji Poza Granicami Kraju uhonorowany przez Ministra Obrony Narodowej białą bronią.

W 2019 r. powołany w skład Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego.


Dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Grzegorz MOTAK

Płk Grzegorz MOTAK rozpoczął służbę wojskową w 1994 r. jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu.

W 1998 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski i skierowany do służby w 14 Brygadzie Pancernej na stanowisko dowódcy plutonu w Jarosławiu.

W 2000 r. rozpoczął służbę w polsko-ukraińskim batalionie sił pokojowych 21 Brygady Strzelców Podchalańskich.

W tym samym roku został skierowany do służby w składzie Polskiego Kontynentu Wojskowego w składzie polsko-ukraińskiego batalionu sił pokojowych KFOR (Kosowo), a po powrocie został wyznaczony do służby w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, gdzie zajmował kolejno stanowiska: wykładowca, oficer, Kierownik Cyklu i Szef Wydziału Szkolenia.

W 2003 roku ukończył Kurs Międzynarodowych Obserwatorów Wojskowych UNMOC w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu.

W latach 2004 – 2005 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Sił Sojuszniczych w operacji „ENDURING FREEDOM” w Afganistanie na stanowisku Starszy Oficer Operacyjny.

W 2008 ukończył Podyplomową Szkołę Marynarki w Monterey USA na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Po powrocie w 2008 r. ukończył studia podyplomowe w Nadbużańskiej Szkole Wyższej im. Marka J. Karpia w Warszawie na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

W latach 2008 – 2009 był wykładowcą W Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu.

Ponadto ukończył liczne kursy:

– W 2009 r. kurs dla instruktorów NATO C-IED na Węgrzech;
– W 2010 r. NATO C-IED Staff Officers Awareness Course;
– W 2010 r. Battle Staff Officer C-IED Course
– W 2012 r. kurs kwalifikacyjny w Akademii Obrony Narodowej

W latach 2014 – 2017 pełnił służbę poza granicami państwa w strukturach NATO w Słowacji.

Po powrocie w 2017 r. rozpoczął służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku Starszego Specjalisty, a następnie Szefa Oddziału Szkolenia Specjalistycznego w Pionie Szkolenia.

W dniu 27.09.2019 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach.


Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Przemysław OWCZAREK

Urodził się 20 maja 1971 r. w BIAŁOGARDZIE (województwo zachodniopomorskie). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, którą rozpoczął w 1991 roku.

Po ukończeniu szkoły oficerskiej rozpoczął służbę w 11 pułku przeciwlotniczym w BOLESŁAWCU na stanowisku dowódcy plutonu ogniowego zestawu rakiet przeciwlotniczych KUB.

Od 1997 roku dalszą służbę pełnił w 11 Brygadzie Zmechanizowanej w ŻARACH, kolejno na stanowiskach dowódcy baterii przeciwlotniczej oraz szefa sztabu dywizjonu przeciwlotniczego.

Od roku 2000 roku rozpoczął służbę w 4 pułku przeciwlotniczym w CZERWIEŃSKU gdzie zajmował kolejne stanowiska dowódcze i sztabowe. W pułku służbę pełnił przez 13 lat.

Wraz z 4 pułkiem przeciwlotniczym, który jako jedna z pierwszych jednostek weszła w skład sił NATO był poddany kontrolom międzynarodowym : w 2001 i 2006 roku.

W roku 2012 pułkownik Owczarek dowodził jedną z czterech grup bojowych w ramach dyżurów bojowych w ramach wzmocnienia Obrony Powietrznej podczas EURO 2012.

W grudniu 2012 roku, w ramach ćwiczenia ANAKONDA-12, dowodził dywizjonem wykonującym strzelania bojowe z przeciwlotniczych zestawów rakietowych OSA.

Od 2013 roku pełnił służbę w Ministerstwie Obrony Narodowej. a od 2015 wraz z rodziną zamieszkał w Warszawie.

Od 2018 roku pełni służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, obecnie przyjmuje dowodzenie 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej w Warszawie.

płk Przemysław Owczarek od ponad 25 lat jest mężem Danuty, posiada dwójkę dzieci: córka jest studentką Uniwersytetu Ekonomicznego, syn uczniem Technikum Informatycznego.

Jest magistrem fizyki, międzynarodowym sędzią szachowym oraz miłośnikiem literatury.

/oprac. ppłk Marek PIETRZAK, Rzecznik Prasowy WOT/
https://media.terytorialsi.wp.mil.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!