Wiadomości

NIK kontroluje służby graniczne wzdłuż wschodniej granicy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę przejść granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Jak informuje, jednym z jej celów jest sprawdzenie czy organy państwa zapewniły odpowiednie warunki obsługi osób przekraczających wschodnią granicę RP w latach 2015-2018 oraz czy nastąpiła w tym zakresie oczekiwana poprawa.

Jak podkreśla NIK, wschodnia granica RP jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, a w interesie Polski jest zapewnienie takich warunków odpraw, aby granice z sąsiadującymi państwami spoza Unii nie stanowiły barier dla handlu, wymiany społecznej i kulturalnej czy współpracy regionów.

„Szczególnie istotna staje się kwestia poprawy efektywności zarządzania wschodnią granicą. Podróżni powinni być po prostu sprawnie obsługiwani przez służby państwa m.in. przez Straż Graniczną i służby celne w cywilizowanych warunkach” – czytamy w komunikacie NIK.

„Dla uzyskania pełnego obrazu stanu pracy przejść granicznych Najwyższa Izba Kontroli opublikowała ankietę dla podróżnych, którzy w latach 2015-2018 przekraczali wschodnią granicę Polski” – pisze Izba.

W treści ankiety znajdziemy 10 pytań związanych ze sprawnością służb państwowych na przejściach, a także kulturą obsługi podróżnych zarówno przy wjeździe jak i przy wyjeździe z Polski. Pytania dotyczą m.in. czasu trwania odprawy granicznej, występujących przestojów w pracy polskich służb granicznych, czy też możliwości korzystania z tzw. „zielonego pasa”.

Jak podkreśla Izba, „opinia jest bardzo ważna dla uzupełnienia zaprezentowanych w informacji NIK danych nt. sprawności obsługi osób przekraczających granicę państwową i zapewnienia godnych warunków oczekiwania na odprawę”.

Zbiorcze wyniki ankiety, która dostępna jest na stronie instytucji do 31 lipca br., stanowić mają uzupełnienie ustaleń prowadzonej aktualnie kontroli – „Organizacja i warunki obsługi podróżnych na przejściach granicznych na wschodniej granicy RP”. Zostaną one uwzględnione w treści informacji o wynikach tej kontroli.

/infosecurity24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!