Świat Wiadomości

Nigeryjscy homoseksualiści będą mieli pierwszeństwo w staraniach o azyl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal pantharei24.pl Nigeria jest całkiem licznym afrykańskim krajem. W roku 2016 liczyła sobie 187 milionów mieszkańców. W orzeczeniu szwedzki sąd administracyjny w Luleå pisze, że każdemu, kto ma seksualność „odbiegającą od normy” w Nigerii, grozi prześladowanie. Co za tym idzie – osoba ta powinna uzyskać azyl i status uchodźcy.

Mężczyzna z Nigerii, który według sądu dowiedzie, iż jego homoseksualizm jest „prawdopodobny”, otrzyma status uchodźcy i pozwolenie na pobyt w Szwecji – donosi szwedzki portal.

“Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.” George Orwell

Sąd Migracyjny oświadcza, że jest to „bezsporne”, iż istnieje „ogólne ryzyko” prześladowania osób „których orientacja seksualna odbiega od normy” w Nigerii. Co więcej, szwedzki sąd uzasadnia, że „próbując dowiedzieć się, czy ktoś jest gejem, nie należy skupiać się na czynnościach seksualnych”:

„Ocena orientacji seksualnej wnioskodawcy jest zasadniczo kwestią wiarygodności. Oceny należy dokonać poprzez zbadanie okoliczności otaczających osobiste postrzeganie, odczucia i doświadczenia odmienności, stygmatyzacji i wstydu, a nie skupianie się na czynnościach seksualnych ”.

Jeśli zatem wnioskodawca „opowiedział wystarczająco szczegółowo” o swoich odczuciach i przemyśleniach, należy mu udzielić azylu. Tak było m.in. w rozpatrywanym przypadku osoby „A”, której sytuacja stanowi tu swoisty precedens. „W tym kontekście oraz w świetle sytuacji homoseksualistów w Nigerii, Trybunał uważa, że ​​A ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem za orientację seksualną po powrocie do swojego kraju”.

“Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym.” George Orwell
 

Co za tym idzie – państwo szwedzkie chętnie się wspomnianym „A” zaopiekuje.

Czyli czeka nas najazd legionów homoseksualistów…

Źródło: pantarhei24.com

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!