Europa Wiadomości

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny podważył orzeczenie TSUE

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
“Decyzje EBC [Europejski Bank Centralny – red.] w sprawie programu zakupów w sektorze publicznym przekraczają kompetencje UE” orzekł niemiecki Trybunał Konstytucyjny ws. wcześniejszych postanowień TSUE odnoszących się do działania niemieckiego Programu Zakupów Sektora Publicznego.

W ogłoszonym dziś wyroku drugi Senat Federalnego Trybunału Konstytucyjnego uwzględnił szereg skarg konstytucyjnych skierowanych przeciwko Programowi Zakupów Sektora Publicznego (PSPP) Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Trybunał stwierdził, że rząd federalny i niemiecki Bundestag naruszyły prawa skarżących wynikające z art. 38 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 79 ust. 3 ustawy zasadniczej (Grundgesetz – GG), nie podejmując kroków kwestionujących fakt, że EBC w swoich decyzjach dotyczących przyjęcia i wdrożenia PSPP nie ocenił ani nie uzasadnił, że środki przewidziane w tych decyzjach są zgodne z zasadą proporcjonalności.

W wyroku z 11 grudnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zajął odmienne stanowisko w odpowiedzi na wniosek Federalnego Trybunału Konstytucyjnego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym; nie uzasadnia to jednak innego wniosku w niniejszym postępowaniu. Przegląd przeprowadzony przez TSUE w odniesieniu do tego, czy decyzje EBC dotyczące PSPP są zgodne z zasadą proporcjonalności, nie jest zrozumiały; w tym zakresie wyrok został zatem wydany jako ultra vires

– czytamy.

PRZEŁOMOWE „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Niemiec stwierdza że decyzje Europejskiego Banku Centralnego przekraczają kompetencje UE”

Są „ULTRA VIRES” UE działa poza kompetencjami, jak casus PL

TK RFN uchyla stanowisko TSUE

– skomentował europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Czyli można…
Źródło: telewizjarepublika.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!