Wiadomości

Niemcy za sprawą imigracji przeżywają „baby boom”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Napływ imigrantów spowodował gwałtowny skok wskaźnika urodzeń w Niemczech. W 2016 r. liczba nowo narodzonych dzieci wzrosła o 7 procent – poinformował w środę Federalny Urząd Statystyczny.

W roku 2016 w Niemczech urodziło się 792.131 dzieci wobec 737.575 narodzin w roku 2015. Oznacza to wzrost o 7 procent, licząc rok do roku.

Znaczny wzrost liczby urodzeń odnotowano wśród imigrantek. W rodzinach imigranckich urodziło się o 25 procent dzieci więcej niż rok wcześniej – w sumie 184.660, podczas gdy wśród kobiet z obywatelstwem niemieckim odnotowano 3-procentowy wzrost. W sumie obywatelki Niemiec urodziły 607.500 dzieci. Niestety, brak jest informacji, ile z tych obywatelek Niemiec to de facto też imigrantki.

Podczas gdy wskaźnik urodzeń, gdy chodzi o Niemki, wzrósł z 1,43 do 1,46, liczba wśród imigrantek odnotowano wzrost z 1,95 do 2,28.

Ogólnie rzecz biorąc, całkowity wskaźnik urodzeń w Niemczech wzrósł do 1,59 dzieci na kobietę, co oznacza poziom nierejestrowany od 1973 roku, a więc od ponad czterech dekad.

/Voice of Europe/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!