Wiadomości Wiara

Nie żyje biskup Alojzy Orszulik, przeżył 90 lat

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zmarł bp senior Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Miał 90 lat.

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie – poinformował wikariusz generalny diecezji łowickiej bp Wojciech Osial.

Biskup Alojzy Orszulik urodził się 2 czerwca 1928 r. w Baranowicach. Pochodzi z rodziny rolniczej. W latach okupacji i pierwszych latach po wojnie pracował jako stolarz. Był członkiem Stowarzyszenia Sodalicji Marjańskiej. W 1948 r. podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie.

Od 1951 r. odbywał nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich, a studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie (1952-57). Śluby wieczyste złożył w 1965 r. a święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1957 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Kontynuując Studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, uzyskał kolejno magisterium i licencjat. W latach 1961 – 89 wykładał prawo kanoniczne w seminarium ołtarzewskim. W 1962 r. został skierowany do pracy w sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 r. był kierownikiem Biura Prasowego Episkopatu Polski. Z nominacji papieża Pawła VI w latach 1974-94 był konsultorem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

W listopadzie 1980 został członkiem-sekretarzem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL, brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełnił też funkcje sekretarza pomocniczego (od 1983), wiceprzewodniczącego Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, członka Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych. W 1987 znalazł się w składzie Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski ds. nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem i Polską.

Uczestniczył w rozmowach w Magdalence i w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989–1994 był zastępcą sekretarza Episkopatu Polski, od 1994 przewodniczył Komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. Brał także udział w pracach Komisji Prawnej Episkopatu i Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej.

8 grudnia 1989 r. w Siedlcach otrzymał sakrę biskupią z rąk prymasa kardynała Józefa Glempa, któremu towarzyszyli arcybiskup Bronisław Dąbrowski i biskup siedlecki Jan Mazur. Jako swe zawołanie biskupie przyjął: „Christo in aliis servire” (Służyć Chrystusowi w innych). W diecezji siedleckiej pełnił funkcję wikariusza generalnego.

25 marca 1992, po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany jej ordynariuszem. Ingres do łowickiej katedry odbył 12 kwietnia tegoż roku. Na czas jego rządów w diecezji przypadło erygowanie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu (we wrześniu 1992), utworzenie Kolegium Katechetycznego w Łowiczu, reaktywowanie tamtejszej kapituły archikolegiackiej, a także powołanie diecezjalnej Caritas. 22 maja 2004 r. przeszedł na emeryturę. Otrzymał tytuł honorowego obywatela Łowicza i Łęczycy. W 1998 r. został przyznano mu tytuł Łowiczanina Roku. Honorowy członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Odznaczony m.in. Missio Reconciliationis, zaś 4 listopada 2010 z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przyjął Order Orła Białego.

Wybrane publikacje to: Nauczanie pasterskie pierwszego biskupa łowickiego (dokumenty 1992–2004), Ząbki 2005; Czas przełomu. Notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach 1981–1989, Warszawa-Ząbki 2006; Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce, 1975 (współautor); Kościół katolicki w Polsce, 1972 (współautor). Jest także autorem wielu artykuły o tematyce społecznej, publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Niedzieli”, „Przeglądu Katolickiego”.

/gosc.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!