NIE TĘDY DROGA – Sławomir Mentzen

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jednym z największych zagrożeń dla Polski i jej gospodarki jest nasza demografia. Fakty są, niestety, nieubłagane. Polska ze współczynnikiem dzietności na poziomie 1,3 ma dzietność lepszą tylko od Portugalii i Korei Południowej, gdzie współczynnik ten wynosi 1,2. Przypomnijmy że do utrzymania liczby ludności musi on wynosić przynajmniej 2,1. Oznacza to, że Polska w najbliższych latach będzie się wyludniać, zmieniać będzie się też struktura wieku naszego społeczeństwa.

Coraz więcej będzie ludzi starych, coraz mniej tych młodych i w średnim wieku. To właśnie zmiana struktury demograficznej niesie za sobą znacznie większe niebezpieczeństwa niż spadek liczby ludności. Obecnie w Polsce pomiędzy 18 a 60 a rokiem życia żyje 22,5 mln osób, a powyżej 60 roku życia jest 9 mln osób. W 2050 będzie to odpowiednio 15,5 mln i 13,6 mln osób. Na jednego pracującego przypadać będzie jeden emeryt. Taka nierównowaga spowoduje trzy problemy. Pierwszym z nich jest kryzys emerytalny.

Nasz redystrybucyjny system emerytalny zakłada, że osoby pracujące płacą składki, z których wypłacane są obecne emerytury. Młodsze pokolenia utrzymują starsze pokolenia. Aby system ten mógł działać, liczba ludności nie może spadać, prowadziłoby to bowiem do sytuacji, w której osób w wieku produkcyjnym może być zbyt mało aby utrzymać emerytów. Drugi problem to rosnące koszty służby zdrowia. Podobno człowiek kosztuje służbę zdrowia od urodzenia do 6 miesięcy przed śmiercią tyle samo pieniędzy, ile przez ostatnie 6 miesięcy życia.

Starzenie się społeczeństwa będzie prowadziło do znacznego wzrostu kosztów służby zdrowia. Trzecim problem jest wpływ struktury ludności na wyniki wyborów. Społeczeństwo w którym przeważają osoby starsze będzie miało inne aspiracje i pragnienia niż społeczeństwo z liczną młodzieżą. Będzie wolało mniej pieniędzy przeznaczać na inwestycje a więcej na służbę zdrowia, emerytury i pomoc społeczną. Prowadzić to będzie do zmniejszenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia poziomu opodatkowania. Spójrzmy na liczby…

Całość artykułu dotyczącego problemu demografii i programu 500+ znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Magna Polonia, do kupienia w naszym sklepie:

(kliknij w zdjęcie)

Magna Polonia numer 4

 

 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!