Felietony

Nie odwracajmy wzroku

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Polska scena polityczna w większości jest od miesięcy ślepa na zachowanie wobec Polski przedstawicieli Ukrainy. W ostatnich dniach nowo wybrany prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka w wywiadzie dla agencji Ukinform stwierdził, że odpowiedzialność za „tragiczne wydarzenia na Wołyniu” ponosi nie ukraiński nacjonalizm, a II Rzeczpospolita[1].

W swojej wypowiedzi Mirosław Skórka nie tylko neguje fakt ludobójstwa wobec Polaków, jakiego dopuścili się ukraińscy kolaboranci Hitlera, lecz również usprawiedliwia sam fakt bestialskich mordów jako jedyną możliwą reakcję, jaką mogli podjąć „gnębieni” przez Polaków Ukraińcy.

Przez fakt, że w najbliższym czasie nie ma żadnych wyborów w Polsce wypowiedź ta zostanie pominięta przez przedstawicieli partii działających w kraju, gdyż nie mają interesu ubiegać się o głosy Kresowiaków. Pomimo tego, troska o pamięć niewinnie pomordowanych wymaga sprostowania na siłę narzuconej kłamliwej narracji historycznej.

Po pierwsze ludobójstwo, jakiego dopuścili się Ukraińcy wobec Polaków w czasie II wojny światowej nie mogło być odpowiedzią na, jak to ujął prezes Związku Ukraińców w Polsce, stosunek, jaki miał rzekomo ukształtować (…) polski urzędnik, przedstawiciel władz, który patrzył na Ukraińca jak na niewolnika[2]. Wynikało to z faktu, że Ukraińcy w swoim bestialstwie wobec Polaków wykazali się już w czasie walk, jakie rozpoczęły się we Lwowie w 1918 roku i trwały do lipca 1919 roku. O tym bestialstwie wypowiadał się również ówczesny prezes Rady Ministrów Ignacy Jan Paderewski w Sejmie polskim i poseł na Sejm Jan Zamoyski, który po zakończeniu walk w Małopolsce Wschodniej wysłany został na miejsce w celu przeprowadzenia badań o dokonanych przestępstwach na ludności polskiej. Ich wyniki zostały zaprezentowane na posiedzeniu Sejmu 9 lipca 1919 r. Komisja uzyskała informacje o 90 zbrodniach popełnionych w okresie rządów ukraińskich. W swoim przemówieniu Zamoyski odniósł się do czynników, które doprowadziły do takiego zachowania się Ukraińców wobec Polaków. Zdaniem polskiego posła, popełnione zbrodnie były wytworem: (…) tej szkoły, która zaprawiała młodzież na hajdamaków w pojęciu Tarasa Szewczenki, że taki hajdamaka bierze święty nóż, poświęcony we krwi lackiej, do mordowania wszystkiego, co lackie, do mordowania nawet żony Laszki i dzieci własnych, jeżeli są z Laszki urodzone. (…) Gdy na takich poematach zaprawiała się młodzież, to z tej młodzieży wychodzą pół i ćwierćinteligencja potem nie umie czego innego, jak tylko znęcać się, pastwić i mordować [3].

Więcej o tych wydarzeniach mogą Państwo przeczytać w publikacji pt. Lwów co Semper był Fidelis. Wojenna historia Lwowa 1918-1944.

https://3dom.pro/14499-Krzysztof-Zabierek-Grod-co-Semper-byl-Fidelis-Wojenna-historia-Lwowa-w-latach-1918-1944.html

Dodatkowo szef Związku Ukraińców w Polsce wykazał się brakiem wiedzy historycznej lub celowym pominięciem, gdyż pomimo licznych zamachów terrorystycznych, jakich dopuszczali się Ukraińcy wobec Polaków w okresie II Rzeczypospolitej, organizacje ukraińskie działały legalnie, a do polskiego parlamentu wchodzili przedstawiciele nacji ukraińskich.

O tego rodzaju wydarzeniach historycznych trzeba przypomnieć opinii publicznej, aby pamięć o naszych pomordowanych nie minęła w związku z chwilowymi zapatrywaniami polityków w Polsce.

Krzysztof Żabierek

[1] https://kresy.pl/wydarzenia/polska/nowy-szef-zwiazku-ukraincow-w-polsce-rzez-wolynska-byla-wynikiem-polityki-ii-rp-a-nie-ukrainskiego-nacjonalizmu/?fbclid=IwAR0o85qZiYzKwfelwfrn43J9FjJIh10z9rwgtMpb75n_kTSZfTd_NVQGNdc

[2] https://kresy.pl/wydarzenia/polska/nowy-szef-zwiazku-ukraincow-w-polsce-rzez-wolynska-byla-wynikiem-polityki-ii-rp-a-nie-ukrainskiego-nacjonalizmu/?fbclid=IwAR0o85qZiYzKwfelwfrn43J9FjJIh10z9rwgtMpb75n_kTSZfTd_NVQGNdc

[3] http://niezwykle.com/o-okrucienstwach-hajdamackich-o-ukrainskich-zbrodniach-na-ludnosci-polskiej-z-1919-ktore-ujawnila-sejmowa-komisja-sledcza/ aktualizacja 3.02.2018 r.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!