Wiadomości

Nauka zdalna w szkołach, gdy zabraknie węgla?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nie tylko zagrożenie sytuacją epidemiologiczną, ale również nieodpowiednia temperatura będą uprawniały dyrektora przedszkola czy szkoły do wprowadzenia zajęć zdalnych – czytamy na portalu rp.pl.

Taki zapis znalazł się w nowelizacji prawa oświatowego z 12 maja 2022 roku. Mowa o nim także w najnowszym projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, który trafił właśnie do konsultacji.

W uzasadnieniu do rozporządzenia wymieniono sytuacje, kiedy dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki są zobowiązani zorganizować naukę zdalną. Wśród nich oprócz zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną czy związanego z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, wskazano na nieodpowiednią temperaturę zewnętrzną lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów.

Zawieszenie zajęć może nastąpić w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

/rp.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!