Felietony

Narodzie otrzeźwiej!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W obecnej sytuacji wielu młodych Polaków może nie dożyć emerytury we własnym kraju. Ogromne obciążenie fiskalne powoduje zanik przedsiębiorczości i ucieczkę milionów młodych ludzi na zachód. Klin podatkowy, czyli opodatkowanie wynagrodzeń wynosi łącznie nawet 70%.

70% tego, co zarobimy zabiera nam państwo. Większość młodych ludzi nie jest w stanie wiązać końca z końcem i przez to nie decyduje się na założenie rodziny, będąc całe życie na utrzymaniu rodziców. Poniżej opisuję źródła kłopotów trawiących nasz Naród i rozwiązanie problemu.

Telewizja

Polskie media nie są w stanie przebić się do szerszego odbiorcy. Czasopisma takie jak Najwyższy Czas, Magna Polonia, Polonia Christiana, Polityka Narodowa czyta mała grupa Polaków. Jedyną nadzieję budzi powstający portal Media Narodowe, który ma być odpowiedzią na wszechobecną manipulację, oraz zakłamanie obecne zarówno w rządowym TVP jak i lewicowym, amerykańskim TVN.

90% prasy lokalnej znajduje się w rękach niemieckich. Gazety takie jak Newsweek, Fakt, Forbes czy portal Onet i NaTemat są własnością koncernu niemieckiego.

Telewizja ogłupia nasz Naród i powoduje znieczulenie na to, co się faktycznie dzieje w kraju. Nasz mózg nie jest w stanie przeanalizować wszystkich informacji płynących z telewizji. W efekcie większość przekazu przyjmujemy biernie. Nadmiar obrazów powoduje uszkodzenie komórek w mózgu. Telewizja jest jedną z przyczyn choroby Alzhaimera.

Reklamy telewizyjne w większości leków i niemieckich marketów poprzez oddziaływanie na emocje powodują powstanie potrzeb zakupu produktów, których normalnie człowiek nie potrzebuje.

Bieda

Przedsiębiorcy nadal nie chcą inwestować. Zauważany jest drastyczny spadek inwestycji o 5,5% w 2016r. Poziom inwestycji jest najniższy od ponad dekady.

Dzisiaj w Polsce 43% osób jest zagrożone ubóstwem i żyje poniżej minimum socjalnego. 3,6mln osób żyje w skrajnym ubóstwie i korzysta z pomocy społecznej. Tylko 5% Polaków zarabia ponad 5tys. zł.

Firmy zagraniczne są traktowane priorytetowo. Dotyczy to wszystkich zwolnień podatkowych i dofinansowań. Zagraniczne banki nie chcą w Polsce finansować polskich przedsiębiorstw. Powoduje to barierę wzrostu polskich firm.

Należy stworzyć polską kooperację finansowaną przez PKO BP. Polskie firmy powinny tworzyć całe branże i łańcuchy współpracy. Dobrym pomysłem jest repolonizacja dyskontów i hipermarketów. Dalszy rozwój sieci takich jak Stokrotka czy Polomarket powinien być oparty wyłącznie o współpracę z polskimi dostawcami.  Biedronka, co prawda zaopatruje się w polskie produkty, ale kosztem ceny. Funkcjonuje wyzysk dostawców, którzy mają dostęp do ogólnokrajowego rynku za niewielkie pieniądze.

W 2015 roku należące do Grupy Schwarz sieci Lidl i Kaufland otrzymały prawie miliard dolarów na rozwój we wschodniej części Europy – m.in. od Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dodatkowo w tym roku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) pożyczył Grupie Schwarz 100 mln euro na wsparcie rozwoju Kauflandu w Polsce. Polskie sieci takie jak Stokrotka, PoloMarket czy Top Market nie mają szans na otrzymanie takiego finansowania.

W Polsce jest 0,5 mln przedsiębiorstw płacących CIT. Bardzo niewielu z nich jest w stanie osiągnąć przychody rządu 200mln zł. Istnieje problem wzrostu polskich firm. Polega on na trudnościach w finansowaniu i braku współpracy między polskimi firmami.

Alkohol

Alkoholizm w Polsce to poważny problem społeczny. 20% Polaków ma problem alkoholowy, a 1mln osób jest uzależnionych od alkoholu. 85 proc. Polaków pije alkohol, taki sam odsetek występuje też wśród nastolatków. Obecne spożycie alkoholu w Polsce, które przekroczyło w zeszłym roku 10 litrów czystego alkoholu na mieszkańca, jest najwyższe od XIX wieku.

Obecnie w lecznictwie odwykowym znajduje się 200tys. Polaków. Największą przyczyną tego problemu społecznego jest zbyt łatwy dostęp do alkoholu, który można dostać na każdym rogu ulicy lub stacji paliw 24h na dobę. Dodatkowo sprzedaży alkoholu i promocji szkodliwego modelu życia sprzyjają reklamy w telewizji.

W historii rozpijanie społeczeństwa było narzędziem stosowanym świadomie w celu degradacji i podporządkowania sobie ludzi. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą więzi rodzinne i społeczne. Przynosi olbrzymie straty dla budżetu, a skutki alkoholizmu dotykają całe społeczeństwo.

Emigracja

Do Polski przyjechało już ok. 2mln Ukraińców. Zgodnie z raportem NBP imigracja Ukraińców spowodowało zamrożenie płac w Polsce. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć po zniesieniu 12 czerwca wiz do UE dla obywateli Ukrainy.

Zamrożenie płac powoduje natomiast dalsze pogłębienie emigracji młodych Polaków, których dopiero za granicą stać na założenie rodziny czy kredyt mieszkaniowy. Z Polski mogło wyjechać nawet 8mln osób. Według danych statystycznych w Polsce jest 24mln osób w wieku produkcyjnym, a legalnie zatrudnionych jest zaledwie 15mln osób. Jednocześnie jest tylko 1mln zarejestrowanych bezrobotnych. Pozostałe 8mln osób wyjechało za granicę.

Eurokołchoz

Nieustannie jesteśmy zastraszani i szkalowani przez eurokratów z Brukseli. Polaków straszy się karami za nieprzyjmowanie imigrantów ekonomicznych z Afryki czy przymusem zwrotu dotacji. Polskie kopalnie i elektrownie węglowe niszczone są przez system limitów emisji dwutlenku węgla. Polska węglem stoi, natomiast unijne regulacje skutecznie niszczą polski przemysł.

Żeby wyprodukować śmigłowce dla wojska w Mielcu musimy tłumaczyć się Brukseli z rezygnacji z kontraktu na francuskie Caracale. Z drugiej strony od 5 lat Komisja Europejska nie zajęła się skargą wniesioną przez polską firmę Fakro o naruszenie prawa antymonopolowego przez duński Velux. Jednym z zarzutów wobec Veluxu jest stosowanie tzw. drapieżnych cen. Chodzi o to, że duński koncern sprzedaje swoje produkty poniżej kosztów ich produkcji, żeby uniemożliwić polskiemu konkurentowi wejście na europejski rynek.

Komisja Europejska stale forsuje postulaty LGBT, natomiast we Francji mówienie, że aborcja jest zabijaniem dzieci uchodzi już za przestępstwo.

UE zablokowała podatek handlowy dla dyskontów. Można przewidzieć, że tak samo stanie się z proponowanym przez Kukiz’15 podatkiem przychodowym od przedsiębiorstw czy z pomysłem repolonizacji dyskontów.

Szkodliwość dotacji udowodnił w swoich książkach Pan Tomasz Cukiernik (http://tomaszcukiernik.pl/). Dotacje zaburzają równowagę rynkową i powodują nieefektywne gospodarowanie naszymi pieniędzmi. W efekcie stajemy się żebrakami upraszającymi się od Brukseli o dotacje, z pieniędzy, które nam wcześniej zabrano w podatkach.

Oby Polska nie skończyła na integracji europejskiej podobnie jak Portugalia, która na początku otrzymała duże sumy dotacji, jednak kosztem destrukcji przemysłu i całej gospodarki. W tej chwili w Portugalii rozwija się już jedynie turystyka, gospodarka została w całości przejęta przez zagranicę i kraj jest w ruinie.

Rozwiązanie

Rozwiązanie tak wielu problemów tkwi w otrzeźwieniu Narodu. W pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę z naszej sytuacji, co jest niemożliwe bez ogólnonarodowego otrzeźwienia. Dopiero później można wprowadzić rozwiązania legislacyjne, które umożliwią nam polepszenie naszej sytuacji. Wyjście z Unii Europejskiej, drastyczne odchudzenie biurokracji i obniżenie podatków, repolonizacja dyskontów, rozwój kooperacji polskich firm, ogólnonarodowa akcja kupowania polskich produktów i w efekcie powrót emigracji będą możliwe dopiero w drugiej kolejności.

Najpierw Polacy muszą odciąć się od telewizji. Już teraz wiele osób wybiera życie bez telewizora w domu. Należy popularyzować niezależne polskie media takie jak powstający portal Media Narodowe oraz czasopisma Najwyższy Czas, Magna Polonia, Polonia Christiana czy Polityka Narodowa.

Następnie w gestii kobiet jest walka o trzeźwość, sprzyjać temu może uchwalenie przez Sejm roku 2017 rokiem troski o trzeźwość narodu. Należy domagać się zmniejszenia liczby punktów sprzedających alkohol, których jest obecnie 250tys. oraz zakazu reklam alkoholu. Aby obniżyć zabójcze spożycie 10 litów czystego alkoholu na głowę, należy ograniczyć dostęp do alkoholu. Obecnie alkohol można dostać na każdym rogu ulicy lub stacji paliw 24h na dobę.

Po trzecie należy się organizować, integrować i wzajemnie edukować. Powinniśmy wstępować do organizacji takich jak Kluby Młodych Kukiz’15, Młodzież Wszechpolska czy ONR, gdzie można tworzyć akcje uświadamiające o szkodliwym wpływie Unii Europejskiej. Każda forma integracji jest dobra, czy to wśród najbliższych przyjaciół czy w gronie rodziny. Przekazujmy sobie prawdziwe informacje i budujmy ducha Narodu w oparciu o naszą historię. Husaria, powstania narodowe czy polskie państwo podziemne z czasów II wojny światowej powinny być dla nas wzorem do naśladowania na co dzień. Świetną rolę w odbudowie polskiego Narodu pełnią zakony Dominikanów oraz inne zakony duszpasterskie, w których kazania i możliwość rozwoju duchowego są na najwyższym poziomie.

Salus Rei Publicae Suprema Lex, czyli dobro Rzeczy Wspólnej najwyższym prawem – tak mawiali nasi przodkowie zarówno z I jak i II Rzeczpospolitej. Kupujmy polskie, a pieniądze wrócą do nas i jednocześnie damy pracę rodakom. W końcu budujmy patriotyzm gospodarczy oparty na wspólnej kooperacji i tworzeniu synergii polskich firm.

Wzorem zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego organizujmy się w stowarzyszeniach sportowych, harcerskich, strzeleckich i politycznych. „Kościół, szkoła, strzelnica” to hasło, które ma przyszłość.

Pamiętajmy, że Polacy są zjednoczeni w razie potrzeby, wielkomyślni, przedsiębiorczy, mężni i waleczni jak żaden inny naród. Odbudujmy w końcu kręgosłup moralny naszego Narodu.

Mateusz Grzesiak

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!