Historia

Najdawniejsze dzieje Turków

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Gdzie znajdowała się praojczyzna Turków?

Gdy słyszymy słowo Turcja, od razu przychodzi nam na myśl kraj leżący na południe od Morza Czarnego. Ktoś dopowie, że także Azerbejdżan oraz kraje Azji Środkowej, takie jak Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan i Kazachstan zamieszkują narody tureckie. Jednak wszędzie tam Turcy zjawili się stosunkowo późno. Do Anatolii przybyli dopiero w drugiej połowie XI wieku, a Konstantynopol, czyli dzisiejszy Stambuł, zdobyli dopiero w 1453 roku. Skąd się więc wzięli?

Tej kwestii poświęciłem cykl artykułów, który ukazał się na portalu i w magazynie Magna Polonia. Tutaj zebrałem to w jedną całość. Nie jest to więc kompletna synteza dziejów Turków, bo nie taki był cel moich prac badawczych. Mimo wszystko wydaje mi się, iż udało mi się zgromadzić ogromną ilość informacji na temat najdawniejszych dziejów ludów tureckich.

Dobrze by było w przyszłości uzupełnić całość o artykuły dotyczące wczesnych dziejów Bułgarów, Pieczyngów, Połowców, Kipczaków, Chazarów oraz Jakutów. Także przydałoby się w jednym miejscu zgromadzić informacje o Karlukach, którzy często przewijają się w kolejnych artykułach, ale warto by było wszystko to skomasować w jednym artykule, ujmując w nim też historię Kaganatu Karachanidów. To są wyzwania na przyszłość…

Przygotowując niniejszy cykl artykułów oparłem się przede wszystkim na tekstach chińskich – starożytnych i średniowiecznych, a także na starych inskrypcjach tureckich. One to stanowiły dla mnie podstawową bazę źródłową. Istotne okazały się również teksty arabskie, perskie i mongolskie, ale też ustalenia historyków, archeologów i etnografów, badających podania ludowe.

Plik do pobrania: NAJDAWNIEJSZE DZIEJE TURKÓW

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!