Felietony

Nadmiar telewizji może utrudniać zapamiętywanie słów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Im więcej czasu spędzają przed telewizorem osoby po pięćdziesiątce, tym większe mogą mieć problemy z zapamiętywaniem słów – informuje pismo „Scientific Reports”.

Zespół Daisy Fancourt z University College London przeanalizował dane 3 590 osób zebrane w ramach English Longitudinal Study of Aging, długoterminowego badania mieszkańców Anglii w wieku 50 i więcej lat. W roku 2008 i 2009 uczestnicy zgłaszali, ile godzin dziennie spędzają średnio oglądając telewizję. Ponadto wysłuchali nagrania 10 często spotykanych słów (jedno słowo co dwie sekundy). Starali się zapamiętać możliwie jak najwięcej słów.

Badanie powtórzono sześć lat później. Osoby, które oglądały ponad 3,5 godziny telewizji dziennie w roku 2008 lub 2009 po sześciu latach miały gorsze wyniki w teście pamięci werbalnej (pogorszenie od 8 do 10 proc., podczas gdy w grupie oglądającej telewizję krócej było to 4-5 proc.).

„Dawka” telewizji wydawała się mieć znaczenie. Powyżej progu 3,5 godziny dziennie, im więcej telewizji oglądała dana osoba, tym większy był późniejszy spadek wyników dotyczących zapamiętywania słów.

Autorzy zaznaczają, że badanie wskazuje jedynie na korelację – nie można powiedzieć, że oglądanie telewizji to przyczyna problemów z pamięcią werbalną. Może być odwrotnie: gorsze zapamiętywanie słów mogłoby sprzyjać dłuższemu oglądaniu telewizji. Mimo to naukowcy sugerują, że telewizja może powodować stres psychiczny, ujemnie wpływający na zapamiętywanie, pogarszać sprawność umysłową czy wreszcie zabierać czas, który można by przeznaczyć na bardziej stymulujące zajęcia.

Nauka w Polsce – PAP
Autor: Paweł Wernicki

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!