Wiadomości

Na Zaolziu analizowano plany remontów poszczególnych Domów PZKO

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

We wtorek 3.09 prezesi Miejscowych Kół PZKO spotkali się z Prezes PZKO Heleną Legowicz w Salce Posiedzeń Zarządu Głównego PZKO. Tematem zebrania były plany remontów poszczególnych Domów PZKO – informuje portal zwrot.cz.

– Chcemy zrobić w Zarządzie Głównym rozeznanie, jakie mają Miejscowe Koła plany dotyczące remontów swoich siedzib. Czy planują remonty drobne, czy większe – wyjaśnia Legowicz. Chodzi o kilkuletnią perspektywę.

Sala posiedzeń była pełna. Ci, którzy remonty mają już ta sobą, chętnie służyli radą i doświadczeniem tym, których inwestycje dopiero czekają.

– Chodzi o to, żeby mieć informację, co jest najważniejsze. A przede wszystkim także chodziło o to, żeby wymienić się doświadczeniami. Tu bardzo dużo mógł powiedzieć Andrzej Niedoba, który od prawie dwunastu lat prowadzi stopniowo już nie remont, ale rozbudowę Domu Kasowego Miejscowego Koła PZKO w Mostach. Również działacze Miejscowego Koła Karwina Frysztat, gdzie także przez kilka lat remontowano, mają sporo doświadczenia – podsumowała spotkanie Legowicz.

Na spotkaniu zjawili się niemal wszyscy prezesi. Ustalono, że do 15.09 wszystkie koła mają przysłać na adres mailowy Prezes PZKO informacje o planowanych w najbliższych co najmniej pięciu latach remontach.

Dyskutowano też o kwestach formalno-prawnych i językowych. Na przykład podkreślano konieczność dokładnej analizy językowej składanych wniosków. Zwłaszcza, że używany w nich język polski nie jest językiem potocznym, a fachowym.

Zwracano uwagę również na klasyczna pułapki językowe. Jak choćby to, że czeskie słowo „rekonstrukce” to po polsku remont. W języku polskim natomiast również istnieje słowo „rekonstrukcja”, ale ma ono zupełnie inne znaczenie, niż czeska „rekonstrukce”. Otóż według Słownika Języka Polskiego rekonstrukcja to „odtworzenie czegoś na podstawie zachowanych fragmentów, szczątków, przekazów itp.; też: rzecz odtworzona»”. Jeśli zatem dysponujemy drewnianą latryną to składając wniosek o sfinansowanie jej rekonstrukcji otrzymamy pieniądze na odtworzenie jej dokładnie takiej, jaka była – wymianę zmurszałych desek itp., ale nie na budowę nowoczesnych sanitariatów…

/zwrot.cz/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!