Wiadomości

Muzułmanie napływają do Polski legalnie, ale też nielegalnie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wczoraj pisaliśmy o rosnącej liczbie imigrantów, w tym także z krajów muzułmańskich. Dość powiedzieć, że liczba mieszkających w Polsce legalnie imigrantów z krajów muzułmańskich w ciągu ostatnich 2,5 lat uległa podwojeniu. Ale nie zapominajmy też o tych, którzy w naszym kraju przebywają nielegalnie…

Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Katowicach obywatela Arabii Saudyjskiej, który – mimo ciążącego na nim zakazu wjazdu do Polski – ponownie przekroczył granice naszego kraju.

Cudzoziemiec został zatrzymany wczoraj (22.05.2018 r.) przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Rudzie Śląskiej. Po sprawdzeniu danych mężczyzny w dostępnych systemach informatycznych okazało się, że jest on osobą niepożądana na terytorium Polski. W sierpniu ubiegłego roku Straż Graniczna wydała mu decyzję zobowiązującą do powrotu. Tym razem obywatel Arabii Saudyjskiej wjechał do Polski przez Holandię i Niemcy.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Ponadto w stosunku do obywatela Arabii Saudyjskiej zostanie skierowany do sądu wniosek o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Przebywał tam będzie do momentu zakończenia postępowania administracyjnego.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak zatrzymali obywatela Tadżykistanu. Cudzoziemiec nielegalnie przekroczył granicę naszego kraju.

Wczoraj (22.05.2018 r.) w Budzisku wspólny patrol funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Ochrony Granicy Republiki Litwy wylegitymował idącego poboczem mężczyznę, który do kontroli okazał paszport z nieważną litewską wizą Schengen. Cudzoziemiec posiadał przy sobie również litewską decyzję administracyjną z 22.05.2018 r., w której zobowiązano go do opuszczenia Republiki Litwy. 42-letni obywatel Tadżykistanu nie miał żadnych dokumentów uprawniających go do pobytu w naszym kraju i przekroczył granicę naszego państwa wbrew przepisom.

Komendant Placówki SG w Rutce-Tartak wydał decyzję zobowiązującą cudzoziemca do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!