Wiadomości

Multi-kulti w natarciu – rząd wprowadzi zachęty dla imigrantów, by osiedlali się w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rząd chce walczyć z niedoborem pracowników – informuje „Rzeczpospolita”. Nowa polityka migracyjna, która ma być ogłoszona na początku września, zakłada specjalne zachęty dla studentów i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Resort rozwoju szacuje jej koszt na 2,9 mld zł w latach 2018-25.

Większość kosztów – 1,6 mld zł – miałyby pokryć fundusze unijne. Pomogą finansować nie tylko programy stypendialne dla studentów z zagranicy, ale też wyceniany na 1,2 mld zł pakiet zachęt dla Polaków, którzy chcieliby wrócić z emigracji. Mogliby z niego jednak korzystać także cudzoziemcy, głównie wysoko wykwalifikowani fachowcy, skłonni przyjechać do pracy i osiedlić się w Polsce.

– Widzimy konieczność zdecydowanych działań. Wprawdzie firmy inwestujące w centra badawczo-rozwojowe coraz częściej twierdzą, że Polska jest atrakcyjna dla pracowników z wyżej rozwiniętych od nas państw spoza Unii, ale jesteśmy dla nich jednym z wielu krajów do wyboru – tłumaczy Paweł Chorąży, wiceminister w resorcie inwestycji i rozwoju, które wraz z resortem pracy przygotowuje projekt nowej społeczno-gospodarczej polityki migracyjnej.

Tomasz Dudek z agencji zatrudnienia Otto Workforce zwraca uwagę, że trudniej jest również ściągnąć do Polski pracowników z Ukrainy, od kiedy Czechy podwoiły dla nich limit liczby zezwoleń na pracę do 20 tys.

Z tych powodów rząd wprowadza zmiany mające ułatwić zatrudnienie cudzoziemców. Wśród nich jest obowiązujące od 1 lipca rozporządzenie ministra pracy, które rozszerzyło do 283 wykaz zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy.

Chorąży nie wyklucza, że poszerzona zostanie też lista sześciu państw naszego regionu objętych uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia. Być może pojawią się na niej Wietnam i Filipiny.

Wygląda więc na to, że Polska weszła zdecydowanym krokiem na tę samą ścieżkę, którą zdążały przed nami kraje Europy Zachodniej – ze skutkiem wiadomym…

/Rzeczpospolita, TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!