Felietony

Mordowali Polaków na długo przed wybuchem wojny

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W okresie II Rzeczypospolitej tereny południowo-wschodniej odrodzonej Polski ogarnięte były terrorystyczną działalnością ukraińskich szowinistów dopuszczających się m.in. skrytobójczych morderstw na Polakach. Obecnie narastający na Ukrainie banderyzm poddaje gloryfikacji morderców Polaków, nie tylko z czasów działalności UPA, lecz również morderców polskich przedstawicieli władzy w okresie II wojny światowej (przykładowo: gloryfikowanie na Ukrainie morderców polskiego polityka Tadeusza Hołówki[1]). Dziś przypada kolejna rocznica skrytobójczego mordu, dokonanego przez szowinistów ukraińskich na lwowskim kuratorze szkolnym Stanisławie Sobińskim.

Stanisław Sobiński urodził się 12 czerwca w Złoczowie. W okresie od 1917 do 1918 roku był dyrektorem VI Gimnazjum we Lwowie. Z początkiem 1921 roku objął obowiązki kuratora okręgu szkolnego lwowskiego.

Jako kurator wprowadził w okręgu szkolnym postanowienia tzw. ustawy Grabskiego, przekształcając szkoły ukraińskie w dwujęzyczne. W konsekwencji z 2151 ukraińskich szkół powszechnych w roku 1924 pozostało w roku 1930 – 684, z 2568 polskich – 2186, szkół dwujęzycznych utworzono 1793. Sobiński zginął wskutek zamachu 19 października 1926 ok. godz. 18:15 na ulicy Królewskiej we Lwowie, zastrzelony przez zamachowców z UOW Bohdana Pidhajnego i Romana Szuchewycza (kolaborant nazistowskich Niemiec, odpowiedzialny za mordy dokonane na Polakach w czasie II wojny światowej; prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko odznaczył go w 2007 roku tytułem bohatera Ukrainy).

Jak donosiła ówczesna prasa, mordu dokonała dwójka młodych mężczyzn, którzy (…) podeszli doń z tyłu i jeden z nich oddał strzał z bliskiej odległości wprost głowę Sobińskiego (…) Morderstwo ma charakter polityczny, gdyż Sobiński otrzymywał szereg pogróżek ze strony nacjonalistów ukraińskich, tak, że z tego powodu strzeżony był jakiś czas przez policję. (…) Przed trzema dniami przyjął kurator Sobiński delegację ukraińską w sprawach szkolnych. Delegacja ta występowała tak prowokacyjnie, że kurator Sobiński czuł się zmuszonym  delegację tę ostro skarcić na przesłuchaniu[2].

Próba przerzucenia na Polaków odpowiedzialności za ludobójstwo, jakiego dopuścili się wobec Polaków szowiniści ukraińscy spod znaku UPA za rzekome ciężkie czasy w okresie II RP budowana jest na nieznajomości historii ówczesnej sytuacji, kiedy to tereny te były obszarem ustawicznej terrorystycznej działalności organizacji ukraińskich, szerzących zbrodnie i żywiących się podejmowanymi przez stronę polską akcjami pacyfikacyjnymi, mającymi doprowadzić do spokoju na tym terenie. Brak rzetelnej wiedzy przekazywanej młodemu pokoleniu prowadzić będzie do coraz mocniejszego przesuwania granicy akceptowalności wszelkich żądań strony ukraińskiej, które zakończyć się mogą oficjalnymi żądaniami terytorialnymi wobec naszych południowo-wschodnich województw, które politycy nie znający historii zechcą zrealizować z banderowskim okrzykiem na ustach.

Krzysztof Żabierek

[1] https://www.bibula.com/?p=106252

[2] Ukraińcy zamordowali lwowskiego kuratora szkolnego, Słowo Pomorskie, 1926, nr 243, s.1.

Tekst dostępny również w języku:

[włoskim]

[francuskim]

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!