Wiadomości

MON: Nowe pociski do Langusty, nowe wyrzutnie dla 18 Dywizji Zmechanizowanej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Po zakończeniu dostaw wyrzutni podjęto starania mające na celu pozyskanie elementów systemu dowodzenia i kierowania ogniem. Prace te ukierunkowane zostały na unifikację rozwiązań w Wojskach Rakietowych i Artylerii – informuje portal Defence23.pl.

Posłanka Anna Maria Siarkowska w obszernej interpelacji do MON w sprawie wyrzutni WR-40 Langusta i modernizacji kolejnych wyrzutni BM-21 do tego standardu zwróciła się z zapytaniem o plany modernizacji wyrzutni WR-40 Langusta, w tym w zakresie amunicji do nich, jak i pozyskanie systemu dowodzenia dla Langust. Powołała się przy tym m.in. na jeden z artykułów Defence24.pl, w którym wskazano, że te wyrzutnie nadal współpracują z przestarzałymi wozami dowodzenia WD-43 na podwoziu UAZ-469B.

W odpowiedzi wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz potwierdził, że kierowanie ogniem wyrzutni WR-40 Langusta nadal odbywa się w sposób analogowy. Wyrzutnie pozyskiwane były w drodze modernizacji wyrzutni BM-21. Modernizacja nie obejmowała elementów dowodzenia i kierowania ogniem. Zatem obecnie na wyposażeniu dywizjonów znajdują się jeszcze środki analogowe. – stwierdził.

Planowane jest wprowadzenie zunifikowanego systemu kierowania ogniem dla różnych pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii, i w ramach tego w założeniu ma on trafić również do systemu Langusta.

„Po zakończeniu dostaw wyrzutni podjęto starania mające na celu pozyskanie elementów systemu dowodzenia i kierowania ogniem. Prace te ukierunkowane zostały na unifikację rozwiązań w Wojskach Rakietowych i Artylerii (WRiA) dlatego też zdecydowano wykorzystać w tym celu rozwiązania opracowywane w ramach pracy pk. „REGINA” i „RAK” oraz projektu realizowanego w NCBR pt. „Zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm lekkich armato-haubic, kryptonim KRYL”. (…) W wyniku takiego podejścia przewiduje się pozyskanie zintegrowanego i zunifikowanego rozwiązania w zakresie dowodzenia i kierowania ogniem zarówno w dywizjonach „LANGUSTA” jak też w pozostałych modułach ogniowych WRiA.” – stwierdził wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz

Wiceminister dodał, że obecnie w Siłach Zbrojnych RP znajduje się 75 egz. 122 mm wyrzutni rakietowych WR-40 „Langusta”. Wyrzutnie te znajdują się w składzie trzech dywizjonów artylerii rakietowej wchodzących w strukturę pułków artylerii. Ponadto, trzy egzemplarze wyrzutni wykorzystywane są do szkolenia specjalistów w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

W odpowiedzi na interpelację wyliczono działania przewidziane przez MON w związku z wyrzutniami Langusta

– pozyskanie elementów zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kierowania ogniem dywizjonowego modułu ogniowego po zakończeniu projektu w NCBR – nie planuje się pozyskiwania dla ww. wyrzutni żadnych rozwiązań pomostowych, gdyż nie jest to uzasadnione ekonomicznie. W przypadku niepowodzenia w realizacji projektu NCBR, przewiduje się zakup wozów dowodzenia opartych na bazie KTO ROSOMAK poprzez adaptację rozwiązań przyjętych w module ogniowym moździerzy samobieżnych M120 RAK i REGINA oraz nowo pozyskiwanych wozów dowodzenia WD 7 (pozyskanych w 2018 r. dla Dywizji Północ – Wschód) jako rozwiązania docelowego;

– pozyskanie, w drodze modernizacji starej amunicji, nowych 122 mm pocisków rakietowych odłamkowo – burzących Feniks FHD o donośności przekraczającej 40 km;

– zainicjowanie, w zawiązku z tym, że nie są obecnie prowadzone żadne prace badawcze w zakresie tego typu amunicji rakietowej, prac badawczo – rozwojowych ukierunkowanych na pozyskanie zapalników zbliżeniowych oraz amunicji z korekcją toru lotu pocisku;

– rozważenie pozyskania 122 mm pocisków rakietowych FENIKS – Z z podpociskami kumulacyjno – odłamkowymi GKO oraz nowoczesnych rakietowych systemów minowania narzutowego w kontekście potrzeb operacyjnych oraz regulacji prawa międzynarodowego – Konwencji CCW;

– modernizację kolejnych wyrzutni BM-21 do standardu „LANGUSTA” lub „LANGUSTA-2” na potrzeby artylerii 18 Dywizji Zmechanizowanej – możliwość modernizacji sprzętu wycofywanego z jednostek wojskowych następować będzie równolegle z wprowadzeniem wieloprowadnicowych wyrzutni „HOMAR”.

Więcej:
https://www.defence24.pl/mon-nowe-pociski-do-langusty-wyrzutnie-dla-zelaznej-dywizji

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!