Europa Wiadomości

Młodzi Europejczycy opowiadają się po stronie prawicy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak zawiadamia portal kresy.pl rośnie liczba młodych Europejczyków, którzy określają swoje poglądy jako prawicowe. Najnowsze badanie pokazuje również porażkę lewicy – wynika z badań francuskiego think-tanku „Fondation pour l’innovation politique” (Fondapol).

Badania dla wszystkoconajwazniejsze.com omówił analityk Fondapolu Victor Delage. Jak zauważył, przedstawiciele prawicy sprawują rządy w większości krajów Europy, a za ich sukcesami stoją zmiany w poglądach Europejczyków, którzy coraz częściej opowiadają się wartościami prawicowymi.

Już autorzy opublikowanego w 2012 roku opracowania „Les droites en Europe” postrzegali niepodważalny sukces formacji prawicowych na kontynencie jako skutek zbiegu dwóch czynników: wyczerpania się projektu socjaldemokratycznego i upadku komunizmu. Prawie dziesięć lat później, w kwietniu 2021 roku, rządy 21 z 27 państw UE sprawowane były przez partie liberalno-konserwatywne albo przez koalicje, w których to partia prawicowa miała szefa rządu. Do tej statystyki dodać możemy również rząd konserwatywny Borisa Johnsona w Wielkiej Brytanii – pisze Delage.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku na proeuropejskie partie centrowe, proeuropejską prawicę oraz prawicę populistyczną/skrajną prawicę oddano łącznie 110 915 811 głosów, czyli 55,9 proc. wszystkich oddanych (27,9 proc. osób uprawnionych). To dużo więcej, niż zdobyła lewica (proeuropejskie partie lewicowe, Zieloni, lewica populistyczna/skrajna lewica): 67 941 204 głosy (32 proc. głosów, 17,1 proc. uprawnionych).

Badania Fondapolu objęły cztery kraje: Francję, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię. Ogółem  39 proc. respondentów określiło się jako prawicowi, 27 proc. jako lewicowi, a 20 proc. w centrum. Osoby określające się jako „prawicowe” dominowały we wszystkich badanych krajach. Było ich 44 proc. we Włoszech  (kontra 31 proc. „lewicowców), 40 proc. w Wielkiej Brytanii (kontra 25 proc.), 38 proc. we Francji (kontra 24 proc.)  i 36 proc. w Niemczech (kontra 26 proc.). 14 proc. respondentów nie potrafiło określić swoich poglądów politycznych na osi lewica-prawica. Większość tych osób pozostaje z dala od życia politycznego i uważa, że demokracja funkcjonuje źle.

Nie tylko osoby starsze mają najczęściej prawicowe poglądy. Okazuje się, że także młodsi wyborcy są najliczniejszą grupą określającą się jako prawicowcy: tak określa się średnio 41 proc. respondentów między 18. a 24. rokiem życia oraz 41 proc. respondentów między 25. a 34. rokiem życia. Jest to stosunek porównywalny z wynikiem w grupie wiekowej 65+ (40 proc.), ale wyższy o pięć punktów procentowych od wyniku w grupie od 50 do 64 lat (36 proc.). I odwrotnie, tylko 26 proc. respondentów w grupie od 18 do 24 lat i 22 proc. w grupie od 25 do 34 lat sytuuje się na lewicy, kontra 31 proc. w grupie wiekowej 65+ i 29 proc. w grupie od 55 do 64 lat. Na dłuższą metę ten skręt na prawo młodych wyborców może przyczynić się do strukturalnego wzmocnienia partii prawicowych w Europie – pisze Delage.

W państwach, gdzie przeprowadzono badanie średnio 60 proc. respondentów zgodziło się z twierdzeniem „W naszym kraju jest zbyt dużo imigrantów” (przeciwnego zdania było 36 proc. badanych, 4 proc. nie miało zdania). Silny sprzeciw wobec imigracji odnotowano we wszystkich grupach wiekowych.

Przyszłość należy do młodych…

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!