Wiadomości

Miesiąc operacji #SilneWsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od ponad miesiąca prowadzą operacją pk. „Silne Wsparcie”. Celem działań jest wzmocnienie odporności społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na zagrożenia o charakterze hybrydowym. Głównymi adresatami wsparcia terytorialsów są mieszkańcy lokalnych społeczności oraz Straż Graniczna.

Operacja pk. „Silne Wsparcie” rozpoczęła się w dniu 3 września 2021 r., jest ona prowadzona w rejonie przygranicznym na terenie województw podlaskiego i lubelskiego. Działania żołnierzy brygad właściwych dla obszaru realizacji operacji czyli 1 Podlaskiej Brygady OT oraz 2 Lubelskiej Brygady OT wspierają w różnym zakresie specjalistycznym żołnierze innych brygad WOT.

#SilneWsparcie zakres działań

#SilneWsparcie na rzecz lokalnych społeczności

Początkowo działania żołnierzy WOT były skupione na bezpośrednim kontakcie z samorządowcami, przedstawicielami lokalnych społeczności, np. sołtysami, a także mieszkańcami terenów objętych stanem wyjątkowym. Działania te realizowali żołnierze Zespołów Oceny Wsparcia – wielokrotnie wcześniej wykorzystywanych, na przykład przy okazji usuwania skutków sytuacji kryzysowych. Żołnierze ZOW realizowali działania nawet w 90 miejscowościach każdego dnia. Efektem tych działań był szereg wniosków i obserwacji jakie w tym czasie spływały do dowództwa WOT. Wynikały one z nowej sytuacji z jaką przyszło się zmierzyć mieszkańcom terenów przygranicznych. Wnioski i potrzeby mieszkańców szybko zamieniały się w kolejne działania, które realizowali Terytorialsi. Do tych działań można zaliczyć doświetlanie terenów małych miejscowości przygranicznych. Kolejnym obszarem jest szeroki pakiet działań bezpośrednich realizowanych na korzyść lokalnych społeczności. WOT uruchomił też specjalną linię wsparcia. Pod numerem 800-100-115 przez całą dobę dyżurują żołnierze WOT. Za pośrednictwem linii wsparcia można zgłosić wniosek o pomoc psychologiczną a także inne doraźne potrzeby. Ważnym aspektem działania linii, jest także możliwość niwelowania niepokoju co do aktywności wojsk w terenie przygranicznym. Kolejnym obszarem działań są szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa prowadzone na rzecz lokalnych samorządów, w tym także doradztwo w zakresie zabezpieczenia systemów teleinformatycznych, te zadania wykonują wojskowi eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa, którzy pełnią służbę w WOT w ramach Zespołu Działań Cyberprzestrzennych. Odbywają się kilka szkoleń tygodniowo.

#SilneWsparcie na rzecz Straży Granicznej

Kolejne działania realizowane w ramach operacji „Silne Wsparcie” są prowadzone na korzyść Straży Granicznej. Działania te można opisać słowami: „Lokalizuj – Izoluj – Zabezpiecz – Przekaż”. Aktywność w tym obszarze skupia się na uszczelnieniu granicy państwowej, jej monitoringu oraz lokalizacji i pomocy imigrantom, którzy znaleźli się po polskiej stronie granicy. W tym zakresie żołnierze WOT każdego dnia realizują kilkanaście dzienno – nocnych patroli. Ich efektem jest odnajdywanie zagubionych imigrantów, udzielanie im bezpośredniego wsparcia, dostarczanie żywności i wody oraz zabezpieczenie do czasu przekazania funkcjonariuszom Straży Granicznej. W skład patroli wchodzą żołnierze przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy wyposażeni w plecaki medyczne zawierające m.in. folie oraz koce termiczne przeciwdziałające skutkom wychłodzenia organizmu. Działania patrolowe prowadzone są też na odcinku granicy na rzece Bug, w tym przypadku żołnierze WOT wykorzystują płaskodenne łodzie patrolowe. Bardzo intensywnie wykorzystywane są bezzałogowce rozpoznawcze. Grupy Rozpoznania Obrazowego, które wykorzystują bezzałogowce FlyEye zapewniają prowadzenie obserwacji w dzień i w nocy z wykorzystaniem kamer dziennych oraz termowizyjnych. Obraz z bezzałogowców umożliwia bardzo dokładne lokalizowanie miejsc podejścia imigrantów, ich aktywności, w tym przygotowywania się do nielegalnego przejścia przez granice. Pozyskane w ten sposób informacje są przekazywane do Straży Granicznej. W ostatnich dniach do operacji „Silne Wsparcie” włączone zostały Grupy Ratowniczo – Poszukiwawcze (GRP K-9) z psami. W skład tych grup wchodzą nawigatorzy, przewodnicy oraz psy ratownicze wyszkolone do poszukiwania osób zaginionych. Zdaniem tych grup jest dotarcie do imigrantów potrzebujących pomocy, narażonych na utratę zdrowia lub życia na skutek wychłodzenia organizmu.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!