Wiadomości

Maszt operatora Play w Łodzi został podpalony

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W Łodzi doszło do podpalenia stacji bazowej należącej do sieci Play. Operator Play wydał oficjalne oświadczenie, w którym ostro potępił ataki na infrastrukturę, a także podżeganie do ataków na nią.

Operator Play wydał oficjalne oświadczenie, w którym ostro potępił ataki na infrastrukturę oraz podżeganie do ataków na nią:

W związku z doniesieniami o atakach na infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce operator sieci Play oświadcza, że takie czyny noszą znamiona działalności przestępczej wymierzonej w bezpieczeństwo państwa i obywateli. Operator podkreśla, że bezpieczeństwo oraz ochrona klientów i pracowników jest jego najwyższym priorytetem. Wszelkie tego rodzaju ataki są natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania na najwyższym szczeblu. Infrastruktura telekomunikacyjna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Jej znaczenie jest szczególnie istotne w sytuacjach krytycznych, takich jak stan klęski żywiołowej, czy stan epidemii, którego właśnie doświadczamy. Sprawna i wydajna infrastruktura telekomunikacyjna jest niezbędna w zgłoszeniach wypadków i wydarzeń zagrażających zdrowiu i życiu wszystkich osób znajdujących się na terytorium Polski. Ataki na nią są takim samym przestępstwem, jak niszczenie infrastruktury kolejowej (tory i trakcje) czy energetycznej (linie przesyłowe). Operator sieci Play potępia podżeganie do ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną.

Ale nie brak w internecie osób, które cieszy to, co się stało:

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!