Historia

Marsz Orląt Przemyskich i Lwowskich

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Dziś w Przemyślu uczczono pamięć obrońców Przemyśla i Lwowa, którzy na przełomie 1918 i 1919 r. bronili tych dwóch miast przed Ukraińcami. Marsz upamiętnił bohaterstwo Orląt Przemyskich i Lwowskich w 99. rocznicę bitwy pod Niżankowicami.

Skutkiem rozegranej w grudniu 1918 roku bitwy pod Niżankowicami było odblokowanie Przemyśla, który od pierwszych dni listopada 1918 roku znajdował się w okrążeniu. Główne natarcie rozpoczęło się 11 grudnia 1918 roku w kierunku na Grochowce. 12 grudnia oddziały polskie w walkach z wojskami ukraińskimi posuwały się naprzód, zmuszając Ukraińców do wycofania się na linię Fredropol – Kormanice, wymuszając również wycofanie się ich wojsk z Hermanowic do Niżankowic, gdzie zostały wzmocnione przysłanymi posiłkami. 13 grudnia 1918 wojska polskie skierowały swe natarcie na północno-wschodnią część Kormanic, a po wzmocnieniu w tym samym dniu posiłkami zdobyły po krwawej walce Niżankowice. Wojska ukraińskie zagrożone przez oddziały polskie, które zajęły Fredropol i Kormanice, wycofały się na południowy brzeg Wiaru, obsadzając linię Podmojsce – Truszowice – Hujsko (obecnie Nowe Sady), przygotowując się do dalszej walki. Rozstrzygające uderzenie sił polskich nastąpiło 16.12.1918 na wieś Podmojsce. Rozbite wojska ukraińskie zmuszone były do odwrotu w kierunku Dobromila, który został zajęty przez Polaków bez oporu 17 grudnia.

/amigo.wroc.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!