Felietony

Łukaszenka pogodził się z tym, że Rosja wchłonie Białoruś?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prezydent Aleksandr Łukaszenka spotkał się dziś w Moskwie, przed posiedzeniem Państwowej Rady Najwyższej Państwa Związkowego, z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem.

– Przed nami jeszcze daleka droga. Najważniejsze zadanie – to ograniczenie importu. Musimy przede wszystkim udowodnić całemu światu, że jesteśmy narodami samowystarczalnymi, państwami samowystarczalnymi – powiedział Łukaszenka. – Myślę, że przyjęte dzisiaj na Radzie Najwyższej postanowienia pozwolą na dalszy rozwój integracji naszych państw w jedno państwo związkowe.

W ostatnich kilku latach Aleksandr Łukaszenka słał sygnały, iż nie jest zainteresowany dalszym pogłębianiem integracji z Rosją, a w drugiej połowie ubiegłego roku i w pierwszym kwartale tego roku między Rosją i Białorusią rozgorzał ostry konflikt.

Wszystko to zdaje się już jednak należeć już do przeszłości. Trudno też nie zauważyć, że zmiana stanowiska Aleksandra Łukaszenki zbiegła się z falą demonstracji przeciw dekretowi o darmozjadach, którym kres położyły masowe zatrzymania podczas próby zorganizowania manifestacji w Mińsku w dniu 25 marca 2017 roku.

I o ile wcześniej odbieraliśmy liczne sygnały, iż Białorusi zależy na ociepleniu relacji z Polską, o tyle od kilku miesięcy najwyraźniej znów wieje tu chłodem…

/wk/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!