Polska Wiadomości

Lewactwo protestujące przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym traktuje Pomnik Armii Krajowej jak śmietnik

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kil­ka dni temu sieć obiegło zdję­cie protes­tu­ją­cych, którzy siedzą na pom­niku Armii Kra­jowej. Co praw­da nikt na nim ter­az nie sia­da, ale tylko dlat­ego, że są tam świece, które paląc się zale­wa­ją pom­nik steryną. Koło mon­u­men­tu śmierdzi też moczem i trud­no powiedzieć czy to wina sto­ją­cych nieopo­dal przenośnych toalet czy ktoś celowo załatwia tu swo­je potrze­by.

Niedłu­go zbliża się roczni­ca Pow­sta­nia Warsza­wskiego. To moment, kiedy wielu turys­tów i zagranicznych mediów obser­wu­je Warsza­wę i wszelkie miejs­ca pamię­ci pod który­mi zbier­a­ją się ludzie. Czy tak ma wyglą­dać his­to­rycz­na wiz­ytówka Warszawy?

Źródło: warszawawpigulce.pl

 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!