Wiadomości

Kurs doskonalący instruktorów taktyki lekkiej piechoty

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W dniach od 10 do 12 lutego br. w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu odbywał się kurs doskonalący instruktorów taktyki lekkiej piechoty. W zajęciach uczestniczyli żołnierze z 7 oraz 9 Brygady Obrony Terytorialnej. Głównym celem kursu było doskonalenie indywidualnych umiejętności instruktorów w zakresie realizacji zadań taktycznych i ogniowych w składzie sekcji lekkiej piechoty, tzw. „wspaniałej dwunastki”.

„Wspaniała Dwunastka” jest to sekcja lekkiej piechoty składająca się z dwunastu Terytorialsów, którzy szkolą się w różnych specjalnościach. W każdej specjalności (sekcji) jest dwóch żołnierzy – młodszy i starszy stażem oraz doświadczeniem – podkreśla płk Krzysztof Leszczyński, Komendant Centrum Szkolenia WOT. Terytorialsi, którzy uczestniczyli w kursie to urodzeni dowódcy, instruktorzy, liderzy – zaznacza płk Leszczyński.

W ramach zajęć realizowane było wsparcie sekcji lekkiej piechoty przez pododdział wyposażony w lekki moździerz piechoty LMP-2017. Jednym z elementów szkolenia w ramach kursu było współdziałanie z innymi rodzajami wojsk tzn. realizacja procedury MEDAVAC – ewakuacji rannych żołnierzy z pola walki.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić będą siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.

Nowy 2021 rok rozpoczęliśmy ze stanem ponad 27 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

kpt. Diana Warchocka
Oficer Prasowy
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!