Polska Wiadomości

Kuratoria przyjrzą się legalności organizowania tzw. “Tęczowego Piątku” w szkołach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Zgodnie z treścią art. 108 § 2 Kodeksu wyborczego agitacja wyborcza na terenie szkół jest zabroniona” – przypomina sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek w odpowiedzi na interpelację posła PO Grzegorza Furgo dotyczącą „tęczowego piątku” i kontroli związanych z wydarzeniem organizowanym przez środowiska homoseksualne i ich stronników. A to nie jedyny wątek dotyczący zgodności wydarzenia z prawem.

Polityk Platformy Obywatelskiej zainteresował się doniesieniami dotyczącymi sprawdzenia przez MEN zgodności z prawem „tęczowego piątku”. Chodzi szczególnie o kodeks wyborczy.

W odpowiedzi minister Marzeny Machałek czytamy, że MEN i kuratoria od początku monitorował akcję aktywistów LGBT. Związane było to „ze zgłoszeniami zaniepokojonych rodziców uczniów oraz interwencją Państwa Senatorów RP i Posłów na Sejm RP o możliwości przystąpienia szkół do akcji Tęczowy piątek”. Resort przy tej okazji przypomniał dyrektorom szkół prawo obowiązujące w takich sytuacjach.

Minister machałek przypomniała również, że w szkole „mogą działać stowarzyszenia i organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce wymaga uzyskania zgody dyrektora, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców lub rady szkoły”. Nie dotyczy to partii i organizacji politycznych.

Wszystkie organizowane w szkole wydarzenia „powinny być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami”, gdyż jest prawem rodziców decydowanie o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom. „Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni wiedzą o tym, że dziecko uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich światopoglądem, wartościami i przekonaniami, mają pełne prawo wyrazić swój sprzeciw. Mogą także zgłosić ten problem, jak również inne działania niezgodne z prawem oświatowym do właściwego kuratora oświaty, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami mającymi siedzibę na obszarze danego województwa” – odpisała posłowi PO minister Machałek odnotowując, że z danych kuratoriów wynika marginalny charakter homoseksualnej akcji. W niektórych województwach żadna ze szkół nie przystąpiła do inicjatywy aktywistów LGBT.

Natomiast w tej garstce placówek, gdzie „tęczowym” udało się zorganizować wydarzenie, tam impreza jest badana pod kontem zgodności z prawem.

Kuratoria badają, czy dyrektorzy uzyskali od rodziców dzieci stosowną zgodę na udział pociech w homowydarzeniu oraz czy poinformowali ich o „tęczowym piątku”. Sprawdzane jest także „czy organizatorzy akcji działali zgodnie z prawem, rozsyłając do szkół i placówek oświatowych materiały zawierające elementy agitacji wyborczej”. Agitacja w szkole jest bowiem zakazana, natomiast „rozpowszechniana przez kampanię broszura Ramię w ramię po równość może nosić znamiona agitacji wyborczej prowadzonej wbrew zasadom określonym ustawą Kodeks wyborczy”.

Co wy na to?

Źródło: pch24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!