Wiadomości

Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt ustawy anty-447

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kukiz‘15 złożył w Sejmie projekt ustawy anty-447 zakładający zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu – poinformował we wtorek na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz‘15). Dodał, że liczy na szybkie jej uchwalenie przez Sejm.

– Ustawa ta jest sposobem na zabezpieczenie interesów Polaków — podkreślił Tyszka na konferencji prasowej w Sejmie. Jak dodał projekt ustawy był konsultowany ze środowiskiem polonijnym w USA.

Założenia projektu zaprezentował w czwartek przed Białym Domem wiceszef klubu Kukiz‘15 Tomasz Rzymkowski. On też został przedstawicielem wnioskodawców.

Rzymkowski podkreślił, że ustawa zakłada trzy podstawowe elementy.

– Pierwszy to zakaz jakiegokolwiek dochodzenia roszczeń do mienia bezspadkowego w Polsce. Drugi element to jest kwestia informowania przez rząd polskiej opinii publicznej na temat podmiotów, czyli osób fizycznych i prawnych, które z takimi roszczeniami do strony polskiej występują. Trzeci element to kwestia, bardzo surowego karania za złamanie zakazu dochodzenia roszczeń do mienia bezspadkowego — wyliczał Rzymkowski. Jak dodał sankcja za to, zapisana w projekcie ustawy, to „od dwóch lat pozbawienia wolności wzwyż”.

Kolejny ważny element rozwiązań proponowanych w projekcie to – zdaniem Rzymkowskiego – zobowiązanie, aby Prokuratoria Generalna RP występowała o zastępstwo procesowe, w przypadkach kiedy podmioty zagraniczne będą występować z roszczeniami wobec polskich obywateli.

– Mówiąc wprost, w sytuacji kiedy dochodzi do dochodzenia roszczenia majątkowego wobec Polaka, który dysponuje majątkiem, wobec którego jest to roszczenie, to wówczas z mocy prawa w jego interesie ma występować Prokuratoria Generalna RP — wyjaśnił. W jego ocenie Prokuratoria Generalna RP jest właściwa do tego, gdyż jest powołana do zajmowania się ochroną interesów skarbu państwa.

Rzymkowski podkreślił, że Kukiz‘15 oczekuje szybkiego uchwalenia ustawy przez Sejm.

– Podejrzewamy, że polski rząd jest pod silnymi naciskami ze strony amerykańskiej — ocenił na konferencji Tyszka. W jego ocenie „sprawa” zaczęła się w roku 2009, kiedy to polski rząd podpisał Deklarację Terezińską, „w której pierwszy raz pojawiła się kwestia odszkodowań i roszczeń do mienia bezdziedzicznego”.

Tyszka wezwał też PO i PSL, by partie te wyjaśniły, dlaczego ich rząd podpisał wspomnianą deklarację.

– W żadnym porządku prawnym świata nie ma podstaw, żeby jakiekolwiek odszkodowanie za mienie, które nie ma spadkobierców wypłacać — mówił wicemarszałek Sejmu.

Spytał również o stan negocjacji pomiędzy Polską a USA w tej sprawie.

– Wiemy o spotkaniu z 25 października pomiędzy przedstawicielem MSZ a przedstawicielem Departamentu Stanu USA — mówił Tyszka dodając, że niepotwierdzone oficjalnie informacje na temat tego spotkania są dostępne w internecie.

– Nas interesuje jedno. Jak zachował się przedstawiciel Polski? Czy on powiedział wyraźnie naszym partnerom amerykańskim, że nigdy nie będą pokryte żadne roszczenia do mienia bezdziedzicznego czy nie? — pytał.

Przyznał też, że boi się, iż pod presją zagraniczną rząd PiS uchwali „jakiegoś rodzaju odszkodowania za te bezpodstawne roszczenia”.

– Ta ustawa jest bardzo potrzebna, jest konieczna. Oczekujemy poważnej, rzeczowej debaty od wszystkich sił politycznych — podkreślił.

Zgodnie z projektem ustawy złożonej przez klub Kukiz‘15, zobowiązywałby on Radę Ministrów do corocznego sprawozdania przed Sejmem i Senatem o podmiotach, które w roku poprzednim wystąpiły z roszczeniami. Sprawozdanie zawierałoby informacje o wszelkich rozmowach, jakie toczyli przedstawiciele Polski z podmiotami mającymi siedzibę poza jej terytorium w zakresie roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego.

W uzasadnieniu podkreślono, że ”Żydzi którzy utracili majątki w Polsce podczas II wojny światowej, otrzymali już zadośćuczynienie”.

– Odszkodowanie za skutki Holokaustu zostało wypłacone przez państwo niemieckie. To Niemcy napadły na Polskę, odebrały Żydom majątki, zorganizowały i przeprowadziły na terenie okupowanej Polski Holokaust. Na mocy traktatu z 1952 r. między Izraelem a RFN państwo niemieckie przekazało ok. 3,5 mld marek tytułem zadośćuczynienia. Ponadto, udzielało Izraelowi corocznej pomocy gospodarczej i finansowej. Do tej pory udziela pomocy żyjącym ofiarom Holokaustu. Łączną wartość wszystkich świadczeń z Niemiec na rzecz Izraela i jego obywateli oszacowano na prawie 70 bilionów dolarów — napisano.

Zaznaczono także, że 16 lipca 1960 r. w Waszyngtonie podpisano układ między rządem PRL a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w maju 2018 r. ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu. W grudniu 2017 r. ustawę zarejestrowaną w dzienniku ustaw jako S.447 (ustawa Senatu nr 447) jednomyślnie przyjęła izba wyższa amerykańskiego Kongresu, a pod koniec kwietnia 2018 r. także jednomyślnie, przez aklamację, przyjęła ją Izba Reprezentantów.

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!