Felietony Polska Wiadomości

Kto jest beneficjentem obecnego ustroju?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Dyzmokracja to ustrój, który deklaruje zaprowadzenie równości, jednak jak w każdym innym ustroju, są równi i równiejsi. Warto poruszyć temat przywilejów dla pewnej dużej grupy społecznej. W żadnych mediach się o tym nie mówi. Nie, nie chodzi tym razem o polityków. Chodzi o kobiety.

Kto jest beneficjentem obecnego ustroju? Okazuje sie, że głównie kobiety. Dla mężczyzn praktycznie żadna partia nie ma nic. Natomiast dla kobiet prawie każda partia ma pełny pakiet.

Mężczyźni są ustawowo dyskryminowani przez:  

1) Wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, dla mężczyzn 65 lat, wyrok trybunału konstytucyjnego nie uznał tego za dyskryminację. – żyjesz średnio 7 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego – kobiety żyją średnio 20 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. – lewica proponuje rentę wdowią dla kobiet – mężczyźni realnie utrzymują około 2 milionów kobiet na emeryturze w piramidzie finansowej jaką jest zus.  

2) Opiekę zdrowotną W ostatniej dekadzie odsetek panów chodzących do lekarza wynosił 55-64 proc., podczas gdy w przypadku pań był on ok. 10 proc. większy. Jednocześnie statystyki medyczne pokazują, iż to mężczyźni chorują częściej – najpoważniejsze z dolegliwości, będące przyczyną zgonów tej płci, to choroby układu krążenia (40,8 proc.) oraz nowotwory złośliwe (25,9 proc.). Jak wynika z raportu Men’s Health Network, 90% kobiet regularnie chodzi do lekarza.

W przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi zaledwie 62%. – 90% ogółu kobiet regularnie bada się, ma badania przesiewowe jak mammografia, czy cytologia, wydłużenie kolejek wynikające z obciążenia NFZ odbija się na czasie oczekiwania na lekarza, przez co mężczyźni statystycznie mają mniejsze szanse na wizytę w odpowiednim czasie. Rak prostaty, który odbiera trzy krotnie więcej żyć, niż rak szyjki macicy nie jest diagnozowany w badaniach przesiewowych, bo takich nie ma. Na stronie rządowej możemy przeczytać argument, dlaczego: “po co niepotrzebnie stresować już schorowanych mężczyzn?”.  

3) Ustawę o obronie Ojczyzny: Obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. – Mamy erę równouprawnienia, a obowiązek ochrony Ojczyzny i przymusowe wcielenie do wosjka obowiązuje tylko mężczyzn.

Obronę Ojczyzny oznacza również ochronę życia kobiet i dzieci w celu przetrwania narodu. Dzietność w Polsce, nawet w najlepszym scenariuszu GUS na 2060 wyznacza utratę około 2mln obywateli. W najgorszym zaś 11mln. Nie ma moralnej przesłanki do obrony kraju, którego granice opuszczą kobiety i dzieci, pokazuje to sytuacja na ukrainie i 70% statystyki rozwodowe w UKR.  

4) Kodeks karny: Kodeks postępowania karnego stanowi w art 87 § 2: Skazana kobieta odbywa karę w zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że stopień demoralizacji lub względy bezpieczeństwa przemawiają za odbywaniem kary w zakładzie karnym innego typu. – Mężczyzna o przebywanie w zakładzie półotwartym musi się dopiero starać. – Ustawodawca stwierdził, że za sam fakt urodzenia się kobietą przysługują przywileje w systemie karnym. – kobiety w zakładach karnych mogą brać prysznic przynajmniej 2x w tygodniu, mężczyźni raz w tygodniu § 31. 3.

Skazany korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli. Skazany zatrudniony przy pracach brudzących korzysta z odpowiednio częstszych kąpieli. Kąpiel skazanego chorego odbywa się według wskazań lekarza.

4) Skazana kobieta korzysta co najmniej raz dziennie z ciepłej wody i dwa razy w tygodniu z ciepłej kąpieli.  

5) Urlopy ojcowskie i urlopy macierzyńskie: art. 121a Uposażenie za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w części przysługującej policjantowi – ojcu dziecka, o której mowa w art. 1821a § 4 Kodeksu pracy, wynosi 70% uposażenia, o którym mowa w art. 121 ust.1. Dla porównania, urlop macierzyński wynosi 81,5%.  

6) Normy BHP w kwestii posiłków regeneracyjnych, lub ekwiwalentu na nie: Normy dźwigania to 30 kg dla mężczyzn, dla kobiet – 12 kg. O ile jest to zrozumiałe z powodów biologicznych, to praktycznie kobiety w wynikach ciężarowych stanowią średnio 60% rekordów wagi ciężarów, które dźwigają mężczyźni. Te normy trzeba podnieść.

Dodatkowo z racji walki z dyskryminacją kobieta wykonując mniejszy nakład pracy fizycznej z uwagi na biologiczne warunki otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak mężczyzna. – paygap to mit, wynosi 4,5% w Polsce i nie uwzględnia kryteriów oddaleń się od pracy, urlopów macierzyńskich, czy “okresowych”, o co postuluje lewica. W przeliczeniu norm dźwigania wychodzi różnica około 40%, natomiast posiłki regeneracyjne obliczone są na większą podaż kalorii dla kobiet w stosunku do wykonywanej pracy, lub uposażenia pieniężnego w postaci ekwiwalentu.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów przewiduje inne normy: § 3. ust. 1. Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

a) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

b) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25 oC, 3) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ).

U mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.  

7) Spółki skarbu państwa: Podczas konfliktu ukraińskiego spółka akcyjna PKP Intercity stwierdziła, że kobiety z Ukrainy mogą podróżować za darmo, natomiast mężczyźni z Ukrainy muszą płacić za bilety.  

8) Małżeństwo (jako umowę cywilno-prawną dyskryminującą mężczyzn): Art. 18. Zasada ochrony rodziny Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, MACIERZYŃSTWO (kobiety) i RODZICIELSTWO (kobiety i mężczyźni) znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma ani słowa o OJCOSTWIE. Stąd ustawy niższe rangą mają otwarte pole do dyskryminacji mężczyzn w systemie sądów rodzinnych.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, żę kobiety mają silną tendencję do głosowania na partie lewicowe, obiecujące socjal, takie jak PO, PiS i Lewica. Dzięki ich głosom nie tylko Polska ale cała Europa powoli pogrąża się w komunizmie.

Polecamy również: Wojna na Bliskim Wschodzie: źródłem talmudyczna nienawiść

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!