Wiadomości

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przedłuży koncesji TVN24?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od ponad roku trwa procedura związana z przedłużeniem koncesji dla TVN24. Pojawiły się kolejne trudności. TVN24 koncesja kończy się pod koniec września br.

O szczegółach informuje serwis wirtualnemedia.pl: “KRRiT spytała TVN Grupę Discovery o zapowiadaną fuzję Warner Media z Discovery. Rada obawia się, że naruszone zostanie polskie prawo”. Informację tę potwierdziła rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Teresa Brykczyńska.

– W trakcie trwania postępowania KRRiT nie komentuje sprawy. Mogę jedynie zwrócić uwagę, że sama fuzja nie jest jeszcze aktem dokonanym – podkreśla teresa Brykczyńska. Transakcja ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie przyszłego roku. K

“KRRiT zadała pytanie w związku z artykułem 35 ustawy o radiofonii i telewizji. Wynika z niego, że koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – opisują wirtualnemedia.pl.

“Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli: udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49 proc.; umowa lub statut spółki przewidują, że osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Tego rodzaju ograniczeń dla podmiotów zagranicznych nie ma w przypadku podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warner Media i Discovery to koncerny amerykańskie, więc spoza obszaru EOG” – wskazuje portal.

Co na to redakcja TVN24? Redaktor naczelny stacji Michał Samul zapewnił, że TVN24 “ma przygotowane różne warianty”. – Spokojnie czekamy na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wierzymy, że nie ma żadnego powodu, argumentu, przyczyny, dla której moglibyśmy koncesji nie dostać. Oczekujemy więc, że proces koncesyjny będzie miał niebawem szczęśliwy finał – mówił portalowi wirtualnemedia.pl

– Koncesja w moim głębokim przekonaniu zostanie przyznana po prostu nie może nie zostać przedłużona. Nie ma żadnego realnego powodu merytorycznego, faktycznego, formalnego, żeby tej koncesji nie otrzymać. Tak jak została przyznana w 2001 roku, przedłużona w 2011 roku, tak samo i teraz powinna niebawem zostać przedłużona – zapewnił Samul.

/dorzeczy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!