Felietony

Krajobraz dźwiękowy lasów może wiele powiedzieć ekologom

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nagrywanie odgłosów lasów tropikalnych może odkryć sekrety bioróżnorodności i wspomóc wysiłki w zakresie ochrony środowiska na całym świecie – donosi „Science”.

W porównaniu ze zwykłą pracą badawczą bioakustyka – rejestrująca całe krajobrazy dźwiękowe, w tym odgłosy zwierząt i aktywność człowieka – jest relatywnie niedroga i daje naukowcom duże możliwości. Dlatego specjaliści uważają, że powinna powstać światowa organizacja zarządzająca platformą, która przeprowadzałaby analizy nagrań na bieżąco. Dane mogłyby być wykorzystywane do badań akademickich, a także do monitorowania przepisów dotyczących ochrony przyrody oraz strategii światowych firm.

Jak zauważa współautorka badania Zuzana Burivalova z Princeton University, po stronie organizacji pozarządowych i społeczności ekologów leży ocena efektywności działań na rzecz ochrony środowiska, a odkrycia bioakustyki mogą przysłużyć się do lepszego egzekwowania prawa i skutecznych pomiarów.

Naukowcy wyjaśniają, że o ile zdjęcia satelitarne pokazują stopień deforestacji, to nie da się za ich pomocą wykryć np. nadmiernych polowań, pożarów czy inwazji egzotycznych gatunków. Innym popularnym sposobem na pomiar bioróżnorodności są badania terenowe, ale te są często drogie, czasochłonne i dotyczą ograniczonych obszarów.

W zależności od rodzaju roślinności i występujących na danym obszarze gatunków, bioakustycy są w stanie zarejestrować odgłosy zwierząt oddalonych o wiele setek metrów. Urządzenia można zaprogramować w taki sposób, aby nagrywały o określonych porach lub cały czas, jeśli znajdują się w zasięgu energii słonecznej lub sieci telefonii komórkowej. Można rejestrować szereg grup taksonomicznych, w tym ptaki, ssaki, owady i płazy.

Bioakustyka stanowi również sposób na efektywne egzekwowanie przepisów. Wiele przedsiębiorstw jest zobligowanych do produkowania dóbr bez szkody dla terenów leśnych, a dzięki bioakustyce można szybko i łatwo określić, czy wywiązują się ze swoich obowiązków.

Co więcej, nagrania można wykorzystywać do pomiarów wpływu zmian klimatu. Nie odnotuje się wprawdzie za ich pomocą powolnych, stopniowych procesów, ale mogą one pomóc ocenić wpływ nagłych zmian w terenie, np. powodowanych przez przemysł wytwórczy czy polowania.

/Nauka w Polsce – PAP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!