Wiadomości

Kościoły archidiecezji warszawskiej posiadają zabezpieczenie przeciwpożarowe

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zabytkowe kościoły archidiecezji warszawskiej posiadają odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe – zapewniło w komunikacie przesłanym PAP biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.

Jak wyjaśnili autorzy komunikatu, pytania o stan zabezpieczeń pojawiły się w kontekście pożaru w katedrze Notre Dame w Paryżu, który wybuchł w poniedziałek wieczorem.

„Najważniejszy kościół archidiecezji warszawskiej, archikatedra św. Jana Chrzciciela, jest zabezpieczona przeciwpożarowo. Przypomnijmy, że w latach 2011-2015 r. został przeprowadzony kompleksowy remont całego budynku archikatedry warszawskiej, która została wtedy wyposażona w system antypożarowy z różnymi rodzajami specjalnych czujek przeciwpożarowych. Są to czujki laserowe oraz czujki dymu” – czytamy w komunikacie.

Jego autorzy dodali, że czujki są umieszczone zarówno w najbardziej narażonych na pożar miejscach jak poddasze czy organy, jak i w kryptach, gdzie praktycznie ryzyko pożaru jest minimalne. Ponadto system monitoringu przeciwpożarowego obejmuje jednocześnie archikatedrę i pobliskie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a katedra jest podłączona do systemu monitoringu straży pożarnej. Zainstalowany jest też system hydrantowy, a we wnętrzu kościoła rozmieszczono około 30 gaśnic w różnych newralgicznych punktach.

W listopadzie 2015 r. budynek archikatedry, dostosowany do wymogów przeciwpożarowych, został przekazany do użytku po remoncie, a personel opiekujący się katedrą przeszkolony, jak reagować w sytuacji sygnału pożarowego.

„Ze względu na częstą obecność władz państwowych katedra jest kontrolowana przed każdą większą uroczystością także przez strażaków. Straż pożarna przeprowadziła ostatnią kontrolę 10 kwietnia 2019, wcześniej 14 stycznia 2019” – napisali autorzy.

Od kilku miesięcy system przeciwpożarowy działa także w stołecznym kościele św. Anny. Według autorów gwarantuje on m.in. bezpośrednie połączenie ze strażą pożarną. Rektor kościoła przymierza się do wprowadzenia systemu monitoringu wewnętrznego.

„Zaraz po pożarze wieży katedralnej w Gorzowie Wlkp. 1 lipca 2017 r. straż pożarna wydała dyspozycje, które zostały zrealizowane. Zostały wymienione gaśnice, opracowano system przeciwpożarowy, który w ciągu kilku miesięcy został zainstalowany i działa. Rektor kościoła stosuje się do wytycznych i zaleceń straży pożarnej” – poinformowali.

Wszystkie zabezpieczenia wymagane przez straż pożarną i regularnie kontrole przechodzi także kościół Najświętszego Zbawiciela. Kościół nie posiada natomiast dodatkowych zabezpieczeń, np. czujników dymu. Ich instalacja jest planowana przy okazji remontu tej zabytkowej świątyni. Ostatnia kontrola odbyła się w ubiegłym roku.

Według autorów komunikatu pełne zabezpieczenia przeciwpożarowe, zarówno te wymagane przepisami BHP, jak i dodatkowe, takie jak alarm przeciwpożarowy i czujniki dymu, posiada warszawska Bazylika Świętego Krzyża. Ostatnia kontrola sprawności systemu odbyła się tam w ubiegłym roku.

Cytowany w komunikacie dyrektor ds. administracji i budowy kościołów w archidiecezji warszawskiej ks. Sławomir Nowakowski podkreślił, że każdy z zabytkowych kościołów posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe, gdyż takie są wymogi konserwatora zabytków. Ponadto kuria zobowiązuje proboszczów i administratorów świątyń do rocznych lub pięcioletnich kontroli, które są wymagane przez prawo budowlane, zwłaszcza dotyczących instalacji elektrycznej.

„Protokoły pokontrolne straży pożarnej sprawdzane są zawsze przy okazji wizytacji kanonicznej parafii przez biskupa. Jeśli są jakieś ubytki w tej instalacji, to nakładamy na administratora obowiązek, aby zwrócił się o potrzebne środki, najczęściej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub stołecznego/wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie niezbędnych prac w zabytkowej świątyni” – powiedział.

Jednocześnie przyznał, że być może nie wszystkie kościoły – zwłaszcza te w mniejszych miejscowościach lub niebędące zabytkami – posiadają instalacje przeciwpożarowe.

„Często sama parafia nie jest w stanie udźwignąć kosztów takich zabezpieczeń. W ostatnim czasie podjęliśmy dyskusję, jak rozwiązać ten dylemat” – podkreślił duchowny. Dodał, że jeśli chodzi o finansowanie instalacji przeciwpożarowych, część środków na ten cel pozyskiwana jest z urzędu miasta lub ministerstwa kultury, natomiast system monitoringowy finansowany jest we własnym zakresie.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!