Wiadomości Wiara

Kościół prześladowany

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak wynika ze “Światowego Indeksu Prześladowań 2016”, opublikowanego przez organizację “Open Doors”, ponad 100 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowanych ze względu na wiarę. Jest to więc “największa prześladowana wspólnota wiary”, jak zauważył prezes organizacji Markus Rode przy prezentacji raportu. Dodajmy, że “Open Doors” publikuje “Światowy Indeks Prześladowań” od 1993 roku.

 

Liczby zamordowanych z powodu wyznania chrześcijan, jak i atakowanych czy wręcz niszczonych kościołów prawie podwoiły się w porównaniu do poprzedniego roku. Z raportu wynika, że w monitorowanym okresie zostało zamordowanych 7100 chrześcijan i zaatakowanych 2406 kościołów – podpalanych, wysadzanych w powietrze. Rok wcześniej zanotowano 4344 zamordowanych chrześcijan i 1062 ataków na kościoły.

 

Raport uwzględnia dane z okresu od listopada 2014 r. do października 2015 z 50 krajów, gdzie, w opinii organizacji, chrześcijanie są najbardziej prześladowani i dyskryminowani. W 35 z 50 krajach uwzględnianych w tworzeniu “Światowego Indeksu Prześladowań” “głównym motorem” prześladowań są radykalne grupy islamskie, jak Boko Haram, somalijska organizacja terrorystyczna Al-Shabaab i Państwo Islamskie.

 

W najgorszej sytuacji znajdują się jednak chrześcijanie w Północnej Korei. Autorzy raportu piszą o obozach pracy, torturach i nękaniach. Nigdzie na świecie nie traktuje się chrześcijan tak brutalnie jak w tym kraju, zaznaczają. Po Korei Płn. na kolejnym miejscach na indeksu plasują się Irak, Erytrea, Afganistan, Syria, Pakistan, Somalia, Sudan, Iran i Libia.

 

W kategorii “Przemoc wobec chrześcijan” na czoło wysuwa się Pakistan i Republika Nigru. “Ogromną presję” na żyjących tam chrześcijan wywierają imamowie, którym udaje się w krótkim czasie podburzyć przeciwko chrześcijanom tysiące muzułmanów. Ponadto pakistańskie prawo przewiduje karę śmierci za bluźnierstwo, co muzułmanie coraz częściej wykorzystują jako przyzwolenie na prześladowanie mniejszości religijnych. W krajach hinduskich i buddyjskich, jak Indie czy Birma, organizacja “Open Doors” zaobserwowała, że coraz częściej motywowany religijnie nacjonalizm prowadzi do radykalizacji i wyraźnego nasilenia prześladować chrześcijan.

 

Nowymi krajami, które pojawiły się na “Światowym Indeksie Prześladowań” są Niger (miejsce 49.), Bahrajn (miejsce 48.). Niger, podobnie jak inne kraje afrykańskie znalazł się w strefie wpływów islamistycznej organizacji Boko Haram. W Bahrajnie coraz więcej jest zwolenników powstania kalifatu na wzór poczynań Państwa Islamskiego.

 

Organizacja “Open Doors” wzywa polityków i Kościoły, aby w związku z tak wielkim exodusem chrześcijan z Bliskiego Wschodu, udzielali jeszcze większego wsparcia prześladowanym chrześcijanom. Przewodniczący klubu parlamentarnego CDU/CSU Volker Kauder powiedział, że przedstawiony mu raport organizacji “Open Doors” musi “wstrząsnąć społeczeństwem”.

 

– Porażający jest dramatyczny wzrost prześladowań chrześcijan – powiedział Markus Rode, zaznaczając, że “społeczność międzynarodowa musi jeszcze bardziej niż dotychczas potępiać fanatyzm religijny”.

 

Organizacja “Open Doors” wspiera chrześcijan w ok. 60 krajach świata. Organizacja określająca się jako ponadwyznaniowa, zbliżona jest do niemieckiego Kościoła ewangelickiego. Wsparcie dla prześladowanych polega nie tylko na organizowaniu pomocy humanitarnej, lecz także na dostarczaniu biblii, pomocy przy jej tłumaczeniu i na teologicznych naukach.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!