Wiadomości

Kontrola CBA w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie wszczął 17 września 2019 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych. Kontrola dotyczy przestrzegania określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ustrzyki Dolne w latach 2017 – 2019.

W ramach kontroli analizie jest poddawane m.in. przeprowadzenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 119250R Krościenko-Stebnik w km. 2+650 – 6+615” oraz realizacja umowy zawartej w powyższym przedmiocie.

Przewidywany termin zakończenia kontroli przypada na dzień 17 grudnia 2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!