Wiadomości

Kontrola CBA w spółce Gaz-System, chodzi o szkody wielkich rozmiarów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Rzeszowie w dniu 21 października 2020 r. rozpoczęli kontrolę w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. pn. „Kontrola określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania i realizacji zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w latach 2012-2016, w związku z inwestycją na rozbudowę węzła Rembelszczyzna

Kontrolowana spółka jest krajowym operatorem systemu przesyłowego na terenie Polski, odpowiedzialnym za przesył gazu ziemnego, co stanowi o jej szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Kontrola CBA dotyczy realizowanej w latach 2012-2016 inwestycji na rozbudowę węzła Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia. Czynności kontrolne koncentrować się będą na weryfikacji zmian wprowadzonych do opisanego zamówienia, zarówno w postaci rozwiązań zamiennych, jak również zawierania dodatkowych umów w trybach pozaprzetargowych. Działania CBA zmierzać będą do ustalenia, czy powyżej opisane działania mogły doprowadzić do powstania szkody w wielkich rozmiarach po stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Przewidywany czas trwania kontroli to 3 miesiące. Okres ten może zostać jednak przedłużony o kolejne 6 miesięcy.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!