Wiadomości

Kolejny akt oskarżenia przeciwko 17 członkom zorganizowanej grupy przestępczej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Eugeniuszowi S. i 16 członkom zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej tytoń.

Jest to już 7 akt oskarżenia w tej sprawie, dotychczas prokurator Śląskiego pionu PZ PK oskarżył 66 osób. Postępowaniem objęto 126 podejrzanych, którym łącznic prokurator zarzucił popełnienie 324 przestępstw. Postępowanie było prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 i 3 kk oraz popełnienie szeregu przestępstw karnoskarbowych polegających na uchylaniu się od ujawnienia przedmiotu i podstaw opodatkowania oraz narażania podatku na uszczuplenie w związku z przywozem z zagranicy wyrobu akcyzowego w postaci suszu tytoniowego, bez jego uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz nielegalnego obrotu i produkcji suszu tytoniowego. Kolejne zarzuty dotyczą prania pieniędzy kwalifikowanego z art. 299 § 1 i 5 kk. Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, że oskarżeni sprowadzali do Polski susz tytoniowy przy wykorzystaniu fikcyjnych podmiotów i dokumentów w postaci międzynarodowych listów przewozowych CMR. Zgodnie z tymi zaświadczeniami susz tytoniowy transportowany był tranzytem przez Polskę do innych europejskich krajów, podczas gdy faktycznie wprowadzany był do Polski, a następnie bez znaków akcyzy sprzedawany nieuprawnionym podmiotom. Na poczet przyszłych kar prokurator Śląskiego pionu PZ PK dokonał zabezpieczenia mienia 5 oskarżonych na łączną kwotę ponad 531 tysięcy złotych.

W ramach śledztwa Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach utworzył międzynarodowy zespół śledczy JIT, w ramach którego władze Niemiec przekazały stronie polskiej materiały z czynności prowadzonych wobec szeregu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na ich terenie. Dzięki tej współpracy prokurator ustalił, że oskarżeni w celu prania pieniędzy wykorzystywali podmioty gospodarcze zarejesrtowane na terenie Niemiec, Litwy i Bułgarii, które wcześniej zostały kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej. Na rachunki bankowe tych podmiotów członkowie grupy przyjęli środki finansowe w łącznej wysokości ponad 3 milionów euro oraz ponad 650 tysięcy złotych. Następnie środki te transferowali do firm zlokalizowanych na terenie Mołdawii, Polski i Bułgarii, celem zakupu susz tytoniowego, sprowadzanego następnie do Polski.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!