Wiadomości

Kolejni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

146 ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło w Dębicy uroczystą przysięgę wojskową. Podobną przysięgę kolejnych 220 żołnierzy złoży po południu w Jarosławiu.

Uczestniczący w uroczystości w Dębicy wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk odczytał odezwę ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza do nowo zaprzysiężonych żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego.

„Składając przysięgę wojskową rozpoczynacie wykonywanie żołnierskich zadań związanych z zapewnieniem krajowi niepodległości i suwerenności, a społeczeństwu – bezpieczeństwa i pokoju. Miejcie świadomość, że otwieracie kolejną kartę w ponad tysiącletniej tradycji oręża polskiego” – napisał minister.

Dodał, że żołnierze WOT są spadkobiercami dziedzictwa bohaterów polskiego państwa podziemnego, Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych. To dzięki nim, którzy dochowali wierności słowom przysięgi państwo polskie przetrwało „największe burze dziejowe”, zachowując swoją kulturę i chrześcijańską tradycję.

„Teraz to wy, przez akt ślubowania zostaliście kontynuatorami chlubnego dziedzictwa Wojska Polskiego” – dodał.

Na zakończenie życzył im, aby „swoją trudną, ale i zaszczytną służbę dla naszej ojczyzny wypełniali z godnością i honorem” i aby była ona dla nich powodem do satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku.

Z kolei wiceminister Michał Dworczyk zwracając się do nowo zaprzysiężonych powiedział, że stali się oni częścią polskich sił zbrojnych. Wyraził przekonanie, że każdy, kto wypowiada słowa tej przysięgi (roty), pamięta ten dzień do końca życia.

„Przysięga wojskowa to zobowiązanie podjęte na całe życie. Zobowiązanie służby Bogu i Polsce, zobowiązanie służby krajowi. To jest zobowiązanie, że jeżeli zajdzie taka potrzeba każdy z nas z bronią w ręku stanie, żeby bronić granic Rzeczpospolitej Polskiej” – mówił w czasie uroczystości zaprzysiężenia żołnierzy do TSW na Rynku w Dębicy wiceminister Michał Dworczyk.

Wezwał żołnierzy, aby byli dumni ze swojej służby, z munduru, tak, „jak my dzisiaj jesteśmy dumni” z nich, że zdecydowali się podjąć służbę dla kraju.

W uroczystości zaprzysiężenia wzięli udział m.in. parlamentarzyści z regionu, wojewoda podkarpacki, marszałek woj. podkarpackiego, przedstawiciele służb mundurowych, żołnierzy AK, duchowieństwa, rodziny płk. Cieplińskiego oraz rodziny żołnierzy.

Nowo zaprzysiężeni ochotnicy, którzy wcześniej nie mieli do czynienia ze służbą wojskową, zakończyli właśnie trwające od 1 lipca szkolenie podstawowe na poligonie w Nowej Dębie. W czasie niedzielnych uroczystości towarzyszyli im żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej- rezerwiści. Są to żołnierze, którzy już wcześniej służyli w wojsku, a w ostatnim czasie przeszli 8-dniowe szkolenie wyrównawcze.

Zaprzysiężonych w Dębicy i Jarosławiu prawie 400 ochotników oraz około 500 rezerwistów będzie służyć w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego. Zasilili oni bataliony lekkiej piechoty w Rzeszowie, Dębicy oraz Jarosławiu i tym samym rozpoczęli trzyletnie szkolenie. Szkolenia podstawowe i wyrównawcze są bowiem początkiem dalszego szkolenia Terytorialsów. Po kolejnych ćwiczeniach, mają oni osiągnąć gotowość operacyjną.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę 2,7 tys. żołnierzy, ich średnia wieku to 32 lata. Kobiety stanowią 5 proc. wszystkich żołnierzy TSW. Co trzeci żołnierz TSW ma wyższe wykształcenie, co drugi – średnie, a co dziesiąty deklaruje, że studiuje. Prawie połowa ma wykształcenie techniczne.

Wojska Obrony Terytorialnej jako samodzielny, piąty rodzaj sił zbrojnych zostały powołane z początkiem bieżącego roku. Trzy miesiące później Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej formalnie przejęło dowodzenie nad trzema pierwszymi brygadami sformowanymi w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Trwa formowanie trzech kolejnych brygad WOT – dwóch na Mazowszu oraz jednej w woj. warmińsko-mazurskim.

W przyszłym roku ma się rozpocząć formowanie siedmiu brygad w centralnej części Polski, a od roku 2019 – czterech brygad na zachodzie kraju; w przyszłym roku mają zostać utworzone dowództwa brygad i pierwsze pododdziały w województwach śląskim i wielkopolskim. Zgodnie z założeniami brygady OT mają powstać w każdym województwie, a w woj. mazowieckim – dwie. Docelowo formacja ma liczyć 53 tys. żołnierzy.

Misja WOT to obrona i wspieranie lokalnych społeczności, żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej mają być związani z ludnością i rejonem ewentualnych działań, w którym mają zabezpieczać obywateli i infrastrukturę, odciążając w ten sposób jednostki operacyjne, które będą mogły skupić się na zasadniczych zadaniach obronnych. W czasie pokoju zadaniem wojsk OT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. WOT ma wspierać i uzupełniać działania służb ratowniczych.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!