Wiadomości

Kolejne zatrzymania w związku z korupcją w Spółce Restrukturyzacji Kopalń

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Katowiccy funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne siedem osób, które wręczały łapówki w zamian za udzielenie zleceń prac budowlanych i rozbiórkowych pracownikom Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA wspólnie ze Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzą śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, pełniących funkcje publiczne, w zamian za nadużycie udzielonych im uprawnień inspektorów nadzoru budowlanego i niedopełnienie ciążących na nich obowiązków mogących wyrządzić szkodę majątkową ww. spółce.

W ostatnich dniach funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne osoby zamieszane w korupcyjny proceder. Tym razem w ręce agentów Biura wpadło siedem osób powiązanych z firmami realizującymi w latach 2017- 2021 prace budowlane oraz rozbiórkowe na rzecz SRK S.A. Oddziału KWK Centrum.

Jak wynika z ustaleń śledczych, osoby te wręczały łapówki pracownikom spółki posiadającym uprawnienia inspektorów nadzoru budowlanego. Przekazane pieniądze stanowiły swoiste „wynagrodzenie” w zamian za udzielenie zleceń prac budowlanych i rozbiórkowych.

Prokuratura zastosowała wobec każdego z podejrzanych poręczenia majątkowe i zakaz kontaktu ze współpodejrzewanymi.

Są to kolejne czynności przeprowadzone przez śledczych w tej sprawie. Na początku grudnia ub.r. do tej sprawy funkcjonariusze CBA zatrzymali inspektora nadzoru inwestorskiego. Mężczyznę ujęto bezpośrednio po przyjęciu łapówki w kwocie 30 tys. zł. Jeszcze w grudniu zatrzymano kolejną osobę do tej sprawy.

W sprawie planowane są kolejne czynności i dlatego też ponawiamy apel do wszystkich osób, które mogą być zamieszane w korupcyjny proceder i które wręczyły korzyść majątkową – istnieje możliwość skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności wynikającej z art. 229 par. 6 kk. Należy powiadomić o tym fakcie, zanim organ o nim się dowiedział i ujawnić wszystkie istotne okoliczności przestępstwa.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!