Wiadomości

Kolejne ułatwienia dla osób, które chcą służyć w Wojsku Polskim

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Decyzją Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej wprowadzone zostały kolejne ułatwienia dla kandydatów do służby. Nowe przepisy pozwoliły na aktualizację katalogu chorób i schorzeń, które dotychczas dyskwalifikowały kandydatów do służby. Katalog został dostosowany do postępów jakie zaszły w medycynie. Dzięki temu wielu kandydatów, którzy do tej pory byli odrzucani ze względu na schorzenia, które nie wpływały na możliwość realizacji zadań, będzie mogło ubiegać się o powołanie do służby.

Rozporządzenie dotyczy zarówno osób ubiegających się o służbę w wojskach operacyjnych, jak i w Wojskach Obrony Terytorialnej. Główne zmiany polegają na złagodzeniu kryteriów orzekania w odniesieniu m.in. do zaburzeń metabolizmu (bilirubina) czy niedoczynności tarczycy. Podobne rozwiązania funkcjonują też w innych państwach NATO, w tym USA.

Dodatkowo, osoby które chcą służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej, a mają już orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej nie będą musiały przechodzić pełnej procedury kwalifikacyjnej. Nie będą musiały m.in. jeszcze raz być badani przed komisją lekarską, co znacznie skróci rekrutację.

Ułatwienia te wprowadzone zostały rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

/gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!