Wiadomości

Kolejne prace nad lekiem przeciwko SARS-CoV-2

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Lek testowany już wcześniej przy chorobach płuc hamuje namnażanie wirusa SARS-CoV-2 – pokazuje międzynarodowe badanie przeprowadzone na komórkach i miniaturowych modelach narządów.

Naukowcy ze szwedzkiego Instytutu Karolinska i z kanadyjskiego University of British Columbia opisali potencjalny lek przeciw COVID-19.

„Nasze badanie oferuje nowy wgląd w to, jak SARS-CoV-2 wnika do komórek w ciele (…). Mamy nadzieję, że wyniki przyczynią się do opracowania nowych leków pomagających pacjentom z COVID-19” – mówi prof. Ali Mirazimi, autor pracy opublikowanej w piśmie „Cell”.

Posługując się wirusem pobranym od pacjentów z COVID-19, w badaniach na komórkach, naukowcy pokazali, że wirusowe białko o nazwie “spike” łączy się z receptorem komórkowym – konwertazą angiotensyny 2 (ACE2). Dzięki temu wnika do komórek. Co ważne, komórkowy enzym ACE2 jest potrzebny płucom, a także innym organom do prawidłowej pracy.

Naukowcom udało się zahamować namnażanie wirusa przez podanie do komórkowej hodowli enzymu – rozpuszczalnej konwertazy angiotensyny (ang. human recombinant soluble angiotensin-converting enzyme 2 – hrsACE2).

Wskutek tego namnażanie się wirusa spadało od 1000 do 5000 razy. Skutek był przy tym zależny od dawki, tzn. im więcej było hrsACE2 w stosunku do ilości wirusa – tym silniejsze okazywało się działanie. Podobne wyniki naukowcy otrzymali także w badaniach na tzw. organoidach – miniaturowych modelach narządów – w tym wypadku nerek i naczyń krwionośnych.

„Uważamy, że podawana kopia enzymu hrsACE2 zwabia wirusa, aby przyłączył się do niej, zamiast do komórek. W takim samym stopniu odciąga to wirusa od infekowania komórek, co powinno prowadzić do redukcji w jego namnażaniu w płucach i innych organach” – wyjaśniają naukowcy.

Razem z firmą Aperion Biologics wytwarzającą oni hrsACE2 w postaci leku APN01 i planują pilotażowe badania z udziałem pacjentów w Chinach. Lek ten przetestowano już w II fazie badań klinicznych przeciw innym chorobom płuc.

Badacze zwracają jednocześnie uwagę, że teraz sprawdzili działanie potencjalnego leku na wstępnym etapie infekcji SARS-CoV-2. Kolejne badania pokażą dopiero, czy może być skuteczny także w bardziej zaawansowanej chorobie.

Z pomocą organoidów, naukowcy pokazali również, że wirus może bezpośrednio infekować naczynia krwionośne i nerki oraz się w nich namnażać. To ważna informacja dla zrozumienia przebiegu choroby i wskazuje przyczynę uszkodzeń wielu narządów, w tym układu krążenia w ciężkich przypadkach COVID-19.

„Wirus powodujący COVID-19 jest blisko spokrewniony z pierwszym wirusem SARS. Nasze wcześniejsze prace pomogły w szybkiej identyfikacji ACE2, jako bramy, przez którą SARS-CoV-2 wchodzi. To wiele mówi o chorobie. Teraz wiemy, że rozpuszczalna forma ACE2, które wyłapuje wirusa, może umożliwić bardzo racjonalną terapię, specyficznie celującą w bramę wykorzystywaną przez wirusa do zakażania nas” – wyjaśnia współautor publikacji prof. Josef Penninger.

Więcej informacji na stronach:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/ki-tdm040220.php

https://www.cell.com/pb-assets/products/coronavirus/CELL_CELL-D-20-00739.pdf

/Nauka w Polsce – PAP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!